Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Askvoll Sandfrakt AS
Juridisk navn:  Askvoll Sandfrakt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57731447
Håkon Jarls Veg 16 Håkon Jarls Veg 16 Fax:
6985 Atløy 6985 Atløy
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Askvoll
Org.nr: 989140825
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/23/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kystrekneskap Leif Follevåg
Utvikling:
Omsetning  
  
26.16%
Resultat  
  
503.54%
Egenkapital  
  
43.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.937.000 11.047.000 10.499.000 6.669.000 12.498.000
Resultat: 1.533.000 254.000 956.000 -560.000 -1.370.000
Egenkapital: 3.924.000 2.727.000 2.520.000 1.793.000 4.030.000
Regnskap for  Askvoll Sandfrakt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.937.000 11.047.000 10.499.000 6.669.000 12.498.000
Driftskostnader -12.294.000 -10.650.000 -9.351.000 -7.454.000 -13.855.000
Driftsresultat 1.643.000 398.000 1.149.000 -784.000 -1.358.000
Finansinntekter 48.000 41.000 23.000 242.000 79.000
Finanskostnader -157.000 -185.000 -216.000 -17.000 -91.000
Finans -109.000 -144.000 -193.000 225.000 -12.000
Resultat før skatt 1.533.000 254.000 956.000 -560.000 -1.370.000
Skattekostnad -336.000 -48.000 -228.000 203.000 370.000
Årsresultat 1.198.000 206.000 728.000 -357.000 -1.001.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.646.000 6.589.000 6.298.000 0 5.707.000
Sum omløpsmidler 2.874.000 4.808.000 1.202.000 2.666.000 2.795.000
Sum eiendeler 8.520.000 11.397.000 7.500.000 2.666.000 8.502.000
Sum opptjent egenkapital 3.424.000 2.227.000 2.020.000 1.293.000 3.530.000
Sum egenkapital 3.924.000 2.727.000 2.520.000 1.793.000 4.030.000
Sum langsiktig gjeld 3.028.000 3.609.000 4.211.000 156.000 2.969.000
Sum kortsiktig gjeld 1.568.000 5.062.000 769.000 717.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 8.520.000 11.398.000 7.500.000 2.666.000 8.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.449.000 10.540.000 9.998.000 6.318.000 12.498.000
Andre inntekter 1.488.000 508.000 501.000 351.000 0
Driftsinntekter 13.937.000 11.047.000 10.499.000 6.669.000 12.498.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.800.000 -3.416.000 -2.875.000 -4.871.000 -7.749.000
Avskrivning -943.000 -754.000 -724.000 -1.291.000 -2.582.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.551.000 -6.480.000 -5.752.000 -1.292.000 -3.524.000
Driftskostnader -12.294.000 -10.650.000 -9.351.000 -7.454.000 -13.855.000
Driftsresultat 1.643.000 398.000 1.149.000 -784.000 -1.358.000
Finansinntekter 48.000 41.000 23.000 242.000 79.000
Finanskostnader -157.000 -185.000 -216.000 -17.000 -91.000
Finans -109.000 -144.000 -193.000 225.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.880.000 0
Årsresultat 1.198.000 206.000 728.000 -357.000 -1.001.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 56.000 56.000 56.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 21.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.646.000 6.589.000 6.298.000 0 4.865.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 842.000
Sum anleggsmidler 5.646.000 6.589.000 6.298.000 0 5.707.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.917.000 338.000 237.000 0 621.000
Andre fordringer 266.000 48.000 52.000 915.000 631.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 691.000 4.423.000 913.000 1.750.000 1.543.000
Sum omløpsmidler 2.874.000 4.808.000 1.202.000 2.666.000 2.795.000
Sum eiendeler 8.520.000 11.397.000 7.500.000 2.666.000 8.502.000
Sum opptjent egenkapital 3.424.000 2.227.000 2.020.000 1.293.000 3.530.000
Sum egenkapital 3.924.000 2.727.000 2.520.000 1.793.000 4.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 374.000 305.000 257.000 156.000 471.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.000 7.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.028.000 3.609.000 4.211.000 156.000 2.969.000
Leverandørgjeld 208.000 4.633.000 202.000 271.000 317.000
Betalbar skatt 266.000 0 127.000 113.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 428.000 288.000 318.000 80.000 913.000
Utbytte 0 0 0 -1.880.000 0
Annen kortsiktig gjeld 654.000 135.000 123.000 253.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 1.568.000 5.062.000 769.000 717.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 8.520.000 11.398.000 7.500.000 2.666.000 8.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.306.000 -254.000 433.000 1.949.000 1.292.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.9 1.6 3.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 0.9 1.6 3.8 1.9
Soliditet 46.1 23.9 33.6 67.3 47.4
Resultatgrad 11.8 3.6 10.9 -11.8 -10.9
Rentedekningsgrad 10.5 2.2 5.3 -31.9 -14.1
Gjeldsgrad 1.2 3.2 2 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 19.8 3.9 15.6 -20.3 -15.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex