Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asle Frantzen As
Juridisk navn:  Asle Frantzen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51630900
Gamleveien 81 Gamleveien 81 Fax:
4315 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes
Org.nr: 917483914
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 6/15/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema Franchise Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.88%
Resultat  
  
7338.46%
Egenkapital  
  
865.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 49.783.000 48.390.000 8.497.000 8.497.000
Resultat: 941.000 -13.000 -578.000 -578.000
Egenkapital: 658.000 -86.000 -73.000 -73.000
Regnskap for  Asle Frantzen As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 49.783.000 48.390.000 8.497.000 8.497.000
Driftskostnader -48.855.000 -48.416.000 -9.075.000 -9.075.000
Driftsresultat 929.000 -26.000 -578.000 -578.000
Finansinntekter 13.000 15.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 0
Finans 11.000 12.000 0 0
Resultat før skatt 941.000 -13.000 -578.000 -578.000
Skattekostnad -81.000 0 0 0
Årsresultat 859.000 -13.000 -578.000 -578.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 389.000 503.000 616.000 616.000
Sum omløpsmidler 3.991.000 5.903.000 6.630.000 6.630.000
Sum eiendeler 4.380.000 6.406.000 7.246.000 7.246.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 -586.000 -573.000 -573.000
Sum egenkapital 658.000 -86.000 -73.000 -73.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.696.000 6.491.000 7.318.000 7.318.000
Sum gjeld og egenkapital 4.380.000 6.405.000 7.245.000 7.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.784.000 47.564.000 8.495.000 8.495.000
Andre inntekter 999.000 825.000 2.000 2.000
Driftsinntekter 49.783.000 48.390.000 8.497.000 8.497.000
Varekostnad -41.832.000 -40.654.000 -7.340.000 -7.340.000
Lønninger -3.040.000 -3.143.000 -811.000 -811.000
Avskrivning -114.000 -114.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.869.000 -4.505.000 -906.000 -906.000
Driftskostnader -48.855.000 -48.416.000 -9.075.000 -9.075.000
Driftsresultat 929.000 -26.000 -578.000 -578.000
Finansinntekter 13.000 15.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0 0
Finans 11.000 12.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -115.000 0 0 0
Årsresultat 859.000 -13.000 -578.000 -578.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 389.000 503.000 616.000 616.000
Sum varige driftsmidler 389.000 503.000 616.000 616.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 389.000 503.000 616.000 616.000
Varebeholdning 2.202.000 2.349.000 2.219.000 2.219.000
Kundefordringer 211.000 252.000 46.000 46.000
Andre fordringer 133.000 38.000 1.149.000 1.149.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.445.000 3.263.000 3.215.000 3.215.000
Sum omløpsmidler 3.991.000 5.903.000 6.630.000 6.630.000
Sum eiendeler 4.380.000 6.406.000 7.246.000 7.246.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 -586.000 -573.000 -573.000
Sum egenkapital 658.000 -86.000 -73.000 -73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.651.000 5.676.000 6.746.000 6.746.000
Betalbar skatt 56.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 217.000 224.000 95.000 95.000
Utbytte -115.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 657.000 592.000 478.000 478.000
Sum kortsiktig gjeld 3.696.000 6.491.000 7.318.000 7.318.000
Sum gjeld og egenkapital 4.380.000 6.405.000 7.245.000 7.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 295.000 -588.000 -688.000 -688.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.7
Soliditet 1 -1.3 -1.0
Resultatgrad 1.9 -0.1 -6.8 -6.8
Rentedekningsgrad 464.5 -8.7
Gjeldsgrad 5.7 -75.5 -100.2 -100.2
Total kapitalrentabilitet 21.5 -0.2 -8.0
Signatur
16.08.2016
Prokurister
16.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex