Asmervik Invest AS
Juridisk navn:  Asmervik Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91796266
Flesåsveien 4 Flesåsveien 4 Fax:
0860 Oslo 860 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990029148
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorforum 1 As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
221.65%
Egenkapital  
  
23.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.209.000 -3.460.000 3.598.000 388.000 1.351.000
Egenkapital: 21.882.000 17.673.000 21.133.000 17.573.000 17.187.000
Regnskap for  Asmervik Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -39.000 -34.000 -34.000 -31.000 -22.000
Driftsresultat -39.000 -34.000 -34.000 -31.000 -22.000
Finansinntekter 6.247.000 -3.209.000 3.631.000 460.000 1.426.000
Finanskostnader -1.999.000 -216.000 0 -41.000 -53.000
Finans 4.248.000 -3.425.000 3.631.000 419.000 1.373.000
Resultat før skatt 4.209.000 -3.460.000 3.598.000 388.000 1.351.000
Skattekostnad 0 0 -38.000 -2.000 -15.000
Årsresultat 4.209.000 -3.460.000 3.560.000 386.000 1.335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.886.000 17.677.000 21.175.000 17.579.000 17.206.000
Sum eiendeler 21.886.000 17.677.000 21.175.000 17.579.000 17.206.000
Sum opptjent egenkapital 12.556.000 8.347.000 11.807.000 8.247.000 7.861.000
Sum egenkapital 21.882.000 17.673.000 21.133.000 17.573.000 17.187.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000 42.000 6.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 21.886.000 17.677.000 21.175.000 17.579.000 17.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -34.000 -34.000 -31.000 -22.000
Driftskostnader -39.000 -34.000 -34.000 -31.000 -22.000
Driftsresultat -39.000 -34.000 -34.000 -31.000 -22.000
Finansinntekter 6.247.000 -3.209.000 3.631.000 460.000 1.426.000
Finanskostnader -1.999.000 -216.000 0 -41.000 -53.000
Finans 4.248.000 -3.425.000 3.631.000 419.000 1.373.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.209.000 -3.460.000 3.560.000 386.000 1.335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 19.000 144.000 50.000
Sum investeringer 21.469.000 17.549.000 20.607.000 17.234.000 15.364.000
Kasse, bank 417.000 128.000 549.000 201.000 1.792.000
Sum omløpsmidler 21.886.000 17.677.000 21.175.000 17.579.000 17.206.000
Sum eiendeler 21.886.000 17.677.000 21.175.000 17.579.000 17.206.000
Sum opptjent egenkapital 12.556.000 8.347.000 11.807.000 8.247.000 7.861.000
Sum egenkapital 21.882.000 17.673.000 21.133.000 17.573.000 17.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 38.000 2.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 4.000 42.000 6.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 21.886.000 17.677.000 21.175.000 17.579.000 17.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.882.000 17.673.000 21.133.000 17.573.000 17.187.000
Likviditetsgrad 1 5471.5 4419.3 504.2 2929.8 905.6
Likviditetsgrad 2 5471.5 4419.3 504.2 2929.8 905.6
Soliditet 1 1 99.8 1 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.8 26.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 28.4 -18.3 1 2.4 8.2
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex