Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asmico AS
Juridisk navn:  Asmico AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91746265
Tyrivegen 54 Tyrivegen 54 Fax: 62410035
2409 Elverum 2409 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 919899379
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/21/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Bokholderiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.88%
Resultat  
  
-17.14%
Egenkapital  
  
-6.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.933.000 3.968.000 3.648.000 3.562.000 3.169.000
Resultat: 667.000 805.000 -396.000 157.000 -214.000
Egenkapital: 6.422.000 6.871.000 6.823.000 8.087.000 9.179.000
Regnskap for  Asmico AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.933.000 3.968.000 3.648.000 3.562.000 3.169.000
Driftskostnader -3.285.000 -3.177.000 -4.094.000 -3.465.000 -3.464.000
Driftsresultat 649.000 791.000 -447.000 97.000 -295.000
Finansinntekter 20.000 15.000 52.000 62.000 85.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 18.000 15.000 51.000 61.000 82.000
Resultat før skatt 667.000 805.000 -396.000 157.000 -214.000
Skattekostnad -146.000 -196.000 82.000 -49.000 44.000
Årsresultat 521.000 608.000 -313.000 108.000 -169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.195.000 4.359.000 6.337.000 7.209.000 7.507.000
Sum omløpsmidler 3.388.000 3.586.000 1.647.000 2.201.000 1.954.000
Sum eiendeler 7.583.000 7.945.000 7.984.000 9.410.000 9.461.000
Sum opptjent egenkapital 5.422.000 5.871.000 5.823.000 7.087.000 8.179.000
Sum egenkapital 6.422.000 6.871.000 6.823.000 8.087.000 9.179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.161.000 1.073.000 1.160.000 1.323.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 7.583.000 7.944.000 7.983.000 9.410.000 9.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.990.000 1.971.000 1.711.000 3.562.000 3.169.000
Andre inntekter 1.943.000 1.998.000 1.937.000 0 0
Driftsinntekter 3.933.000 3.968.000 3.648.000 3.562.000 3.169.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -682.000 -710.000 -740.000 -870.000 -945.000
Avskrivning -160.000 -161.000 -350.000 -385.000 -381.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.443.000 -2.306.000 -3.004.000 -2.210.000 -2.138.000
Driftskostnader -3.285.000 -3.177.000 -4.094.000 -3.465.000 -3.464.000
Driftsresultat 649.000 791.000 -447.000 97.000 -295.000
Finansinntekter 20.000 15.000 52.000 62.000 85.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 -1.000 -3.000
Finans 18.000 15.000 51.000 61.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -970.000 -560.000 -950.000 -1.200.000 -540.000
Årsresultat 521.000 608.000 -313.000 108.000 -169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 248.000 251.000 290.000 208.000 169.000
Fast eiendom 3.948.000 4.090.000 4.232.000 4.582.000 4.949.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 18.000 36.000 54.000 72.000
Sum varige driftsmidler 3.948.000 4.108.000 4.268.000 4.636.000 5.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.778.000 2.365.000 2.317.000
Sum anleggsmidler 4.195.000 4.359.000 6.337.000 7.209.000 7.507.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 238.000 107.000 136.000 60.000 143.000
Andre fordringer 102.000 69.000 102.000 94.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.049.000 3.410.000 1.410.000 2.046.000 1.703.000
Sum omløpsmidler 3.388.000 3.586.000 1.647.000 2.201.000 1.954.000
Sum eiendeler 7.583.000 7.945.000 7.984.000 9.410.000 9.461.000
Sum opptjent egenkapital 5.422.000 5.871.000 5.823.000 7.087.000 8.179.000
Sum egenkapital 6.422.000 6.871.000 6.823.000 8.087.000 9.179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 94.000 49.000 108.000 1.000
Betalbar skatt 143.000 158.000 0 88.000 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 101.000 79.000 83.000 61.000
Utbytte -970.000 -560.000 -950.000 -1.200.000 -540.000
Annen kortsiktig gjeld 131.000 161.000 82.000 95.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 1.161.000 1.073.000 1.160.000 1.323.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 7.583.000 7.944.000 7.983.000 9.410.000 9.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.227.000 2.513.000 487.000 878.000 1.672.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.3 1.4 1.7 6.9
Likviditetsgrad 2 2.9 3.3 1.4 1.7 7.0
Soliditet 84.7 86.5 85.5 85.9 97.0
Resultatgrad 16.5 19.9 -12.3 2.7 -9.3
Rentedekningsgrad 324.5 9 -70.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.8 10.1 -4.9 1.7 -2.2
Signatur
31.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2016
PROKURA HVER FOR SEG
ASLAND KJELL OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex