Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asparmarka Eiendom Bhg As
Juridisk navn:  Asparmarka Eiendom Bhg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52223010
Asparhaugvegen 1 Asparhaugvegen 1 Fax:
5563 Førresfjorden 5563 Førresfjorden
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 989117386
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: asparmarka barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.88%
Resultat  
  
-63.28%
Egenkapital  
  
-89.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.095.000 13.486.000 13.080.000 13.248.000 13.245.000
Resultat: 376.000 1.024.000 -420.000 61.000 1.242.000
Egenkapital: 497.000 4.638.000 100.000 4.192.000 4.154.000
Regnskap for  Asparmarka Eiendom Bhg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.095.000 13.486.000 13.080.000 13.248.000 13.245.000
Driftskostnader -463.000 -12.203.000 -13.228.000 -12.904.000 -11.727.000
Driftsresultat 631.000 1.282.000 -147.000 343.000 1.517.000
Finansinntekter 3.000 10.000 7.000 7.000 24.000
Finanskostnader -258.000 -268.000 -279.000 -289.000 -300.000
Finans -255.000 -258.000 -272.000 -282.000 -276.000
Resultat før skatt 376.000 1.024.000 -420.000 61.000 1.242.000
Skattekostnad -83.000 -247.000 89.000 -23.000 -348.000
Årsresultat 293.000 777.000 -331.000 38.000 894.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.860.000 7.379.000 7.866.000 8.241.000 8.677.000
Sum omløpsmidler 4.067.000 10.337.000 9.550.000 9.246.000 9.588.000
Sum eiendeler 10.927.000 17.716.000 17.416.000 17.487.000 18.265.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 777.000 0 4.092.000 4.054.000
Sum egenkapital 497.000 4.638.000 100.000 4.192.000 4.154.000
Sum langsiktig gjeld 9.813.000 10.591.000 10.956.000 11.313.000 11.660.000
Sum kortsiktig gjeld 617.000 2.488.000 6.360.000 1.982.000 2.451.000
Sum gjeld og egenkapital 10.927.000 17.717.000 17.416.000 17.487.000 18.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.095.000 13.486.000 13.041.000 13.134.000 13.124.000
Andre inntekter 0 0 39.000 114.000 120.000
Driftsinntekter 1.095.000 13.486.000 13.080.000 13.248.000 13.245.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -9.747.000 -10.897.000 -9.948.000 -9.530.000
Avskrivning -463.000 -463.000 -463.000 -463.000 -463.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.993.000 -1.868.000 -2.493.000 -1.734.000
Driftskostnader -463.000 -12.203.000 -13.228.000 -12.904.000 -11.727.000
Driftsresultat 631.000 1.282.000 -147.000 343.000 1.517.000
Finansinntekter 3.000 10.000 7.000 7.000 24.000
Finanskostnader -258.000 -268.000 -279.000 -289.000 -300.000
Finans -255.000 -258.000 -272.000 -282.000 -276.000
Konsernbidrag -449.000 0 -3.761.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 293.000 777.000 -331.000 38.000 894.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 192.000 248.000 272.000 183.000 156.000
Fast eiendom 6.668.000 7.131.000 7.595.000 8.058.000 8.521.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.668.000 7.131.000 7.595.000 8.058.000 8.521.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.860.000 7.379.000 7.866.000 8.241.000 8.677.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.067.000 9.869.000 8.921.000 8.904.000 9.264.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 467.000 629.000 341.000 324.000
Sum omløpsmidler 4.067.000 10.337.000 9.550.000 9.246.000 9.588.000
Sum eiendeler 10.927.000 17.716.000 17.416.000 17.487.000 18.265.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 777.000 0 4.092.000 4.054.000
Sum egenkapital 497.000 4.638.000 100.000 4.192.000 4.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 362.000 322.000 283.000 245.000
Gjeld til kredittinstitutt 575.000 0 3.761.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.813.000 10.591.000 10.956.000 11.313.000 11.660.000
Leverandørgjeld 0 433.000 686.000 266.000 433.000
Betalbar skatt 0 223.000 0 49.000 363.000
Skyldig offentlige avgifter 0 126.000 124.000 112.000 116.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 1.706.000 1.789.000 1.554.000 1.539.000
Sum kortsiktig gjeld 617.000 2.488.000 6.360.000 1.982.000 2.451.000
Sum gjeld og egenkapital 10.927.000 17.717.000 17.416.000 17.487.000 18.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.450.000 7.849.000 3.190.000 7.264.000 7.137.000
Likviditetsgrad 1 6.6 4.2 1.5 4.7 3.9
Likviditetsgrad 2 6.6 4.2 1.5 4.7 4.0
Soliditet 4.5 26.2 0.6 2 22.7
Resultatgrad 57.6 9.5 -1.1 2.6 11.5
Rentedekningsgrad 2.4 4.8 -0.5 1.2 5.1
Gjeldsgrad 2 2.8 173.2 3.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 5.8 7.3 -0.8 2 8.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex