Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aspesletten Eiendommer AS
Juridisk navn:  Aspesletten Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61264060
Postboks 1116 Industrigata 13 Fax: 61251398
2605 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 832437212
Aksjekapital: 627.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
946.83%
Resultat  
  
4700.73%
Egenkapital  
  
1041.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.827.000 1.894.000 1.944.000 2.095.000 1.553.000
Resultat: 18.817.000 -409.000 -255.000 -352.000 -812.000
Egenkapital: 17.815.000 1.561.000 1.948.000 1.304.000 837.000
Regnskap for  Aspesletten Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.827.000 1.894.000 1.944.000 2.095.000 1.553.000
Driftskostnader -1.189.000 -2.179.000 -2.028.000 -2.180.000 -2.006.000
Driftsresultat 18.637.000 -285.000 -83.000 -85.000 -453.000
Finansinntekter 191.000 2.000 20.000 247.000 72.000
Finanskostnader -12.000 -126.000 -191.000 -514.000 -430.000
Finans 179.000 -124.000 -171.000 -267.000 -358.000
Resultat før skatt 18.817.000 -409.000 -255.000 -352.000 -812.000
Skattekostnad -4.140.000 22.000 -7.000 -3.000 49.000
Årsresultat 14.677.000 -387.000 -261.000 -355.000 -763.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 662.000 6.636.000 6.928.000 7.598.000 8.221.000
Sum omløpsmidler 20.380.000 619.000 675.000 890.000 5.594.000
Sum eiendeler 21.042.000 7.255.000 7.603.000 8.488.000 13.815.000
Sum opptjent egenkapital 15.441.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 17.815.000 1.561.000 1.948.000 1.304.000 837.000
Sum langsiktig gjeld 3.004.000 5.113.000 5.275.000 6.727.000 12.639.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 580.000 380.000 458.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 21.042.000 7.254.000 7.603.000 8.489.000 13.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 19.827.000 1.894.000 1.944.000 2.095.000 1.553.000
Driftsinntekter 19.827.000 1.894.000 1.944.000 2.095.000 1.553.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -794.000 -894.000 -1.013.000 -1.171.000 -1.006.000
Avskrivning -41.000 -378.000 -377.000 -370.000 -370.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -907.000 -638.000 -639.000 -630.000
Driftskostnader -1.189.000 -2.179.000 -2.028.000 -2.180.000 -2.006.000
Driftsresultat 18.637.000 -285.000 -83.000 -85.000 -453.000
Finansinntekter 191.000 2.000 20.000 247.000 72.000
Finanskostnader -12.000 -126.000 -191.000 -514.000 -430.000
Finans 179.000 -124.000 -171.000 -267.000 -358.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.677.000 -387.000 -261.000 -355.000 -763.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.585.000 1.563.000 1.856.000 2.132.000
Fast eiendom 0 4.389.000 4.759.000 5.129.000 5.499.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 41.000 16.000 23.000 0
Sum varige driftsmidler 0 4.431.000 4.775.000 5.152.000 5.499.000
Sum finansielle anleggsmidler 662.000 620.000 590.000 590.000 590.000
Sum anleggsmidler 662.000 6.636.000 6.928.000 7.598.000 8.221.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 331.000 157.000 179.000 417.000 79.000
Andre fordringer 19.842.000 310.000 247.000 26.000 5.027.000
Sum investeringer 0 0 0 0 99.000
Kasse, bank 206.000 152.000 250.000 447.000 389.000
Sum omløpsmidler 20.380.000 619.000 675.000 890.000 5.594.000
Sum eiendeler 21.042.000 7.255.000 7.603.000 8.488.000 13.815.000
Sum opptjent egenkapital 15.441.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 17.815.000 1.561.000 1.948.000 1.304.000 837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.004.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.004.000 5.113.000 5.275.000 6.727.000 12.639.000
Leverandørgjeld 96.000 391.000 74.000 56.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 47.000 68.000 61.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 141.000 238.000 342.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 580.000 380.000 458.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 21.042.000 7.254.000 7.603.000 8.489.000 13.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.157.000 39.000 295.000 432.000 5.254.000
Likviditetsgrad 1 91.4 1.1 1.8 1.9 16.5
Likviditetsgrad 2 91.4 1.1 1.8 1.9 16.5
Soliditet 84.7 21.5 25.6 15.4 6.1
Resultatgrad 9 - -4.3 -4.1 -29.2
Rentedekningsgrad 1553.1 -2.3 -0.4 -0.2 -0.9
Gjeldsgrad 0.2 3.6 2.9 5.5 15.5
Total kapitalrentabilitet 89.5 -3.9 -0.8 1.9 -2.8
Signatur
25.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex