Assersen Holding AS
Juridisk navn:  Assersen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41600950
Grønevikveien 4A Grønevikveien 4A Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 988997978
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -5.000 -5.000 145.000 -5.000
Egenkapital: 268.000 273.000 278.000 283.000 138.000
Regnskap for  Assersen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 150.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 150.000 0
Resultat før skatt -5.000 -5.000 -5.000 145.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -5.000 -5.000 145.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum omløpsmidler 188.000 193.000 198.000 203.000 58.000
Sum eiendeler 268.000 273.000 278.000 283.000 138.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 173.000 178.000 183.000 38.000
Sum egenkapital 268.000 273.000 278.000 283.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 268.000 273.000 278.000 283.000 138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 150.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 150.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -5.000 -5.000 145.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 154.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 193.000 198.000 49.000 54.000
Sum omløpsmidler 188.000 193.000 198.000 203.000 58.000
Sum eiendeler 268.000 273.000 278.000 283.000 138.000
Sum opptjent egenkapital 168.000 173.000 178.000 183.000 38.000
Sum egenkapital 268.000 273.000 278.000 283.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 268.000 273.000 278.000 283.000 138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 193.000 198.000 203.000 58.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.9 -1.8 -1.8 51.2 -3.6
Signatur
22.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex