Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astbi As
Juridisk navn:  Astbi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Astrid Annbjørg Birkeland Birkelandshaugen 6 C/O Astrid Annbjørg Birkeland Birkelandshaugen 6 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 898256332
Aksjekapital: 451.046 NOK
Etableringsdato: 1/31/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2081.17%
Egenkapital  
  
10.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 5.213.000 239.000 201.000 170.000 244.000
Egenkapital: 32.867.000 29.827.000 30.432.000 31.086.000 32.491.000
Regnskap for  Astbi As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -10.000 -11.000 -12.000 -8.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -11.000 -12.000 -8.000
Finansinntekter 5.226.000 250.000 295.000 183.000 252.000
Finanskostnader 0 0 -82.000 0 -1.000
Finans 5.226.000 250.000 213.000 183.000 251.000
Resultat før skatt 5.213.000 239.000 201.000 170.000 244.000
Skattekostnad -73.000 -44.000 -55.000 -76.000 -99.000
Årsresultat 5.140.000 195.000 146.000 95.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.874.000 22.503.000 19.874.000 19.874.000 17.874.000
Sum omløpsmidler 16.444.000 8.169.000 11.417.000 12.789.000 16.217.000
Sum eiendeler 34.318.000 30.672.000 31.291.000 32.663.000 34.091.000
Sum opptjent egenkapital 31.766.000 28.726.000 29.331.000 29.985.000 31.390.000
Sum egenkapital 32.867.000 29.827.000 30.432.000 31.086.000 32.491.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.451.000 845.000 859.000 1.575.000 1.599.000
Sum gjeld og egenkapital 34.318.000 30.672.000 31.291.000 32.664.000 34.090.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -10.000 -11.000 -12.000 -8.000
Driftskostnader -14.000 -10.000 -11.000 -12.000 -8.000
Driftsresultat -14.000 -10.000 -11.000 -12.000 -8.000
Finansinntekter 5.226.000 250.000 295.000 183.000 252.000
Finanskostnader 0 0 -82.000 0 -1.000
Finans 5.226.000 250.000 213.000 183.000 251.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.100.000 -800.000 -800.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 5.140.000 195.000 146.000 95.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.874.000 22.503.000 19.874.000 19.874.000 17.874.000
Sum anleggsmidler 17.874.000 22.503.000 19.874.000 19.874.000 17.874.000
Varebeholdning 1.993.000 768.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 59.000 341.000 0
Sum investeringer 306.000 293.000 243.000 276.000 724.000
Kasse, bank 14.145.000 7.108.000 11.115.000 12.172.000 15.493.000
Sum omløpsmidler 16.444.000 8.169.000 11.417.000 12.789.000 16.217.000
Sum eiendeler 34.318.000 30.672.000 31.291.000 32.663.000 34.091.000
Sum opptjent egenkapital 31.766.000 28.726.000 29.331.000 29.985.000 31.390.000
Sum egenkapital 32.867.000 29.827.000 30.432.000 31.086.000 32.491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 0
Leverandørgjeld 59.000 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 73.000 44.000 58.000 73.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.100.000 -800.000 -800.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 19.000 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.451.000 845.000 859.000 1.575.000 1.599.000
Sum gjeld og egenkapital 34.318.000 30.672.000 31.291.000 32.664.000 34.090.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.993.000 7.324.000 10.558.000 11.214.000 14.618.000
Likviditetsgrad 1 1 9.7 13.3 8.1 10.1
Likviditetsgrad 2 1 8.8 13.3 8.2 10.2
Soliditet 95.8 97.2 97.3 95.2 95.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 244.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 15.2 0.8 0.9 0.5 0.7
Signatur
01.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex