Astor Design As
Juridisk navn:  Astor Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92619910
Nadderudveien 87 Nadderudveien 87 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 815330722
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.77%
Egenkapital  
  
-180%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -9.000 -13.000 -11.000
Egenkapital: -4.000 5.000 19.000
Regnskap for  Astor Design As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat -9.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -13.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -9.000 -14.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.000 15.000 30.000
Sum eiendeler 14.000 15.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -25.000 -11.000
Sum egenkapital -4.000 5.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 10.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 15.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -13.000 -11.000
Driftskostnader -9.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat -9.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -9.000 -14.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 14.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 30.000
Sum omløpsmidler 14.000 15.000 30.000
Sum eiendeler 14.000 15.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -25.000 -11.000
Sum egenkapital -4.000 5.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 10.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 14.000 15.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 5.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.5 2.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1.5 2.8
Soliditet -28.6 33.3 63.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.5 2 0.6
Total kapitalrentabilitet -64.3 -86.7 -36.7
Signatur
05.05.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.05.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex