Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astor Design As
Juridisk navn:  Astor Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92619910
Nadderudveien 87 Nadderudveien 87 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 815330722
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/10/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-966.67%
Egenkapital  
  
-738.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 696.000 0 0 0 0
Resultat: -96.000 -9.000 -9.000 -13.000 -11.000
Egenkapital: -109.000 -13.000 -4.000 5.000 19.000
Regnskap for  Astor Design As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 696.000 0 0 0 0
Driftskostnader -791.000 -9.000 -9.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat -96.000 -9.000 -9.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -96.000 -9.000 -9.000 -13.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -96.000 -9.000 -9.000 -14.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 251.000 0 14.000 15.000 30.000
Sum eiendeler 251.000 0 14.000 15.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -139.000 -43.000 -34.000 -25.000 -11.000
Sum egenkapital -109.000 -13.000 -4.000 5.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 13.000 18.000 10.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 0 14.000 15.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 696.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 696.000 0 0 0 0
Varekostnad -66.000 0 0 0 0
Lønninger -174.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -551.000 -9.000 -9.000 -13.000 -11.000
Driftskostnader -791.000 -9.000 -9.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat -96.000 -9.000 -9.000 -13.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -96.000 -9.000 -9.000 -14.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 14.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 226.000 0 0 1.000 30.000
Sum omløpsmidler 251.000 0 14.000 15.000 30.000
Sum eiendeler 251.000 0 14.000 15.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -139.000 -43.000 -34.000 -25.000 -11.000
Sum egenkapital -109.000 -13.000 -4.000 5.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0 18.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -19.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 371.000 13.000 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 13.000 18.000 10.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 0 14.000 15.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -109.000 -13.000 -4.000 5.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0 0.8 1.5 2.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0 0.8 1.5 2.8
Soliditet -43.4 -28.6 33.3 63.3
Resultatgrad -13.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.3 -4.5 2 0.6
Total kapitalrentabilitet -38.2 -64.3 -86.7 -36.7
Signatur
05.05.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.05.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex