Astrup-Consulting As
Juridisk navn:  Astrup-Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tverrveien 3 Tverrveien 3 Fax:
3515 Hønefoss 3515 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 917424381
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/27/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-8325%
Egenkapital  
  
-2360%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 95.000 0 0 0
Resultat: -337.000 -4.000 -5.000 -6.000
Egenkapital: -339.000 15.000 20.000 26.000
Regnskap for  Astrup-Consulting As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 95.000 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -4.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat 73.000 -4.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -410.000 0 0 0
Finans -410.000 0 0 0
Resultat før skatt -337.000 -4.000 -5.000 -6.000
Skattekostnad -16.000 -1.000 0 1.000
Årsresultat -354.000 -5.000 -6.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 410.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 69.000 0 410.000 425.000
Sum eiendeler 69.000 410.000 411.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -15.000 -10.000 -4.000
Sum egenkapital -339.000 15.000 20.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000 395.000 391.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 410.000 411.000 427.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 95.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -4.000 -5.000 -6.000
Driftskostnader -22.000 -4.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat 73.000 -4.000 -5.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -410.000 0 0 0
Finans -410.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -354.000 -5.000 -6.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 410.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 410.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 410.000 410.000
Kasse, bank 6.000 0 0 15.000
Sum omløpsmidler 69.000 0 410.000 425.000
Sum eiendeler 69.000 410.000 411.000 426.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -15.000 -10.000 -4.000
Sum egenkapital -339.000 15.000 20.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 16.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 379.000 395.000 391.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000 395.000 391.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 410.000 411.000 427.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -339.000 -395.000 19.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0 1 1.1
Soliditet -491.3 3.7 4.9 6.1
Resultatgrad 76.8
Rentedekningsgrad 0.2
Gjeldsgrad -1.2 26.3 19.6 15.4
Total kapitalrentabilitet 105.8 - -1.2 -1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex