Astrup Andreassen Eftf As
Juridisk navn:  Astrup Andreassen Eftf As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marka 53 Marka 53 Fax:
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 921146434
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 138.000
Resultat: 82.000
Egenkapital: 2.030.000
Regnskap for  Astrup Andreassen Eftf As
Resultat 2018
Driftsinntekter 138.000
Driftskostnader -56.000
Driftsresultat 82.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 82.000
Skattekostnad -27.000
Årsresultat 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 542.000
Sum omløpsmidler 1.505.000
Sum eiendeler 2.047.000
Sum opptjent egenkapital 68.000
Sum egenkapital 2.030.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000
Sum gjeld og egenkapital 2.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 138.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 138.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -56.000
Driftskostnader -56.000
Driftsresultat 82.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 109.000
Fast eiendom 433.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 433.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 542.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.500.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.000
Sum omløpsmidler 1.505.000
Sum eiendeler 2.047.000
Sum opptjent egenkapital 68.000
Sum egenkapital 2.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000
Sum gjeld og egenkapital 2.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.488.000
Likviditetsgrad 1 88.5
Likviditetsgrad 2 88.5
Soliditet 99.2
Resultatgrad 59.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex