Astrup Fearnley Capital Markets As
Juridisk navn:  Astrup Fearnley Capital Markets As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1158 Sentrum Grev Wedels Plass 9 Fax:
0107 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921155182
Aksjekapital: 60.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/2/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -61.000
Egenkapital: 166.362.000
Regnskap for  Astrup Fearnley Capital Markets As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -61.000
Driftsresultat -61.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -61.000
Skattekostnad 14.000
Årsresultat -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 166.362.000
Sum omløpsmidler 61.000
Sum eiendeler 166.423.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 166.362.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000
Sum gjeld og egenkapital 166.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -61.000
Driftskostnader -61.000
Driftsresultat -61.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 166.362.000
Sum anleggsmidler 166.362.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 61.000
Sum eiendeler 166.423.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 166.362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 61.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000
Sum gjeld og egenkapital 166.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
03.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex