Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astrup Lofoten As
Juridisk navn:  Astrup Lofoten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76095357
Marka 53 Fax: 76095644
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 946366056
Aksjekapital: 128.500 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/4/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.24%
Resultat  
  
25.25%
Egenkapital  
  
8.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 38.565.000 45.501.000 40.103.000 35.069.000 22.593.000
Resultat: 2.168.000 1.731.000 6.911.000 6.083.000 51.000
Egenkapital: 20.413.000 18.779.000 21.601.000 16.410.000 11.942.000
Regnskap for  Astrup Lofoten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38.565.000 45.501.000 40.103.000 35.069.000 22.593.000
Driftskostnader -35.464.000 -43.043.000 -32.529.000 -28.791.000 -22.174.000
Driftsresultat 3.100.000 2.457.000 7.574.000 6.278.000 419.000
Finansinntekter 311.000 291.000 47.000 373.000 147.000
Finanskostnader -1.243.000 -1.016.000 -711.000 -567.000 -515.000
Finans -932.000 -725.000 -664.000 -194.000 -368.000
Resultat før skatt 2.168.000 1.731.000 6.911.000 6.083.000 51.000
Skattekostnad -534.000 -553.000 -1.763.000 -1.649.000 -13.000
Årsresultat 1.634.000 1.178.000 5.148.000 4.434.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.275.000 12.612.000 6.014.000 5.795.000 6.003.000
Sum omløpsmidler 30.398.000 39.961.000 30.701.000 21.210.000 15.635.000
Sum eiendeler 43.673.000 52.573.000 36.715.000 27.005.000 21.638.000
Sum opptjent egenkapital 20.284.000 18.650.000 21.472.000 16.282.000 11.814.000
Sum egenkapital 20.413.000 18.779.000 21.601.000 16.410.000 11.942.000
Sum langsiktig gjeld 7.010.000 7.569.000 3.920.000 4.192.000 4.542.000
Sum kortsiktig gjeld 16.250.000 26.224.000 11.194.000 6.402.000 5.153.000
Sum gjeld og egenkapital 43.673.000 52.572.000 36.715.000 27.005.000 21.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.480.000 45.288.000 40.103.000 35.069.000 22.465.000
Andre inntekter 85.000 213.000 0 0 128.000
Driftsinntekter 38.565.000 45.501.000 40.103.000 35.069.000 22.593.000
Varekostnad -21.623.000 -38.467.000 -23.666.000 -17.320.000 -11.862.000
Lønninger -6.897.000 -6.379.000 -5.524.000 -6.460.000 -5.760.000
Avskrivning -830.000 -779.000 -732.000 -724.000 -788.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.540.000 -6.990.000 -5.193.000 -3.986.000 -4.240.000
Driftskostnader -35.464.000 -43.043.000 -32.529.000 -28.791.000 -22.174.000
Driftsresultat 3.100.000 2.457.000 7.574.000 6.278.000 419.000
Finansinntekter 311.000 291.000 47.000 373.000 147.000
Finanskostnader -1.243.000 -1.016.000 -711.000 -567.000 -515.000
Finans -932.000 -725.000 -664.000 -194.000 -368.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.634.000 1.178.000 5.148.000 4.434.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 520.000 544.000 412.000 26.000 0
Fast eiendom 10.815.000 10.288.000 3.619.000 3.516.000 3.920.000
Maskiner anlegg 663.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.008.000 1.327.000 1.479.000 1.657.000 1.395.000
Sum varige driftsmidler 12.487.000 11.616.000 5.099.000 5.173.000 5.315.000
Sum finansielle anleggsmidler 268.000 452.000 504.000 596.000 688.000
Sum anleggsmidler 13.275.000 12.612.000 6.014.000 5.795.000 6.003.000
Varebeholdning 15.120.000 15.694.000 6.122.000 3.536.000 3.837.000
Kundefordringer 12.982.000 21.695.000 20.282.000 12.419.000 10.683.000
Andre fordringer 1.006.000 1.820.000 3.633.000 819.000 711.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.290.000 752.000 664.000 4.435.000 404.000
Sum omløpsmidler 30.398.000 39.961.000 30.701.000 21.210.000 15.635.000
Sum eiendeler 43.673.000 52.573.000 36.715.000 27.005.000 21.638.000
Sum opptjent egenkapital 20.284.000 18.650.000 21.472.000 16.282.000 11.814.000
Sum egenkapital 20.413.000 18.779.000 21.601.000 16.410.000 11.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.381.000 20.103.000 5.206.000 0 1.605.000
Sum langsiktig gjeld 7.010.000 7.569.000 3.920.000 4.192.000 4.542.000
Leverandørgjeld 3.004.000 1.739.000 636.000 813.000 607.000
Betalbar skatt 510.000 686.000 2.149.000 1.765.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.350.000 1.177.000 1.728.000 1.407.000 959.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.005.000 2.520.000 1.475.000 2.417.000 1.981.000
Sum kortsiktig gjeld 16.250.000 26.224.000 11.194.000 6.402.000 5.153.000
Sum gjeld og egenkapital 43.673.000 52.572.000 36.715.000 27.005.000 21.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.148.000 13.737.000 19.507.000 14.808.000 10.482.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 2.7 3.3 3.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 2.2 2.8 2.3
Soliditet 46.7 35.7 58.8 60.8 55.2
Resultatgrad 8 5.4 18.9 17.9 1.9
Rentedekningsgrad 2.5 2.4 10.7 11.7 1.1
Gjeldsgrad 1.1 1.8 0.7 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.8 5.2 20.8 24.6 2.6
Signatur
04.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex