Astrup & Aubert Eiendom AS
Juridisk navn:  Astrup & Aubert Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Finansco Regnskap As Karenslyst Alle 9C Nordheimbakken 22C Fax:
0278 Oslo 378 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 888078142
Aksjekapital: 285.090 NOK
Etableringsdato: 4/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finansco Forretningsførsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-219.05%
Egenkapital  
  
-7.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -325.000 273.000 489.000 149.000 153.000
Egenkapital: 3.785.000 4.110.000 3.837.000 3.348.000 3.199.000
Regnskap for  Astrup & Aubert Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -67.000 -70.000 -52.000 -47.000 -46.000
Driftsresultat -67.000 -70.000 -52.000 -47.000 -46.000
Finansinntekter -147.000 435.000 603.000 418.000 299.000
Finanskostnader -110.000 -92.000 -61.000 -221.000 -100.000
Finans -257.000 343.000 542.000 197.000 199.000
Resultat før skatt -325.000 273.000 489.000 149.000 153.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -325.000 273.000 489.000 149.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 85.000 460.000 683.000
Sum omløpsmidler 6.336.000 6.618.000 5.598.000 5.331.000 4.296.000
Sum eiendeler 6.336.000 6.618.000 5.683.000 5.791.000 4.979.000
Sum opptjent egenkapital 1.700.000 2.025.000 1.752.000 1.263.000 1.114.000
Sum egenkapital 3.785.000 4.110.000 3.837.000 3.348.000 3.199.000
Sum langsiktig gjeld 1.164.000 1.133.000 477.000 1.079.000 429.000
Sum kortsiktig gjeld 1.387.000 1.375.000 1.368.000 1.363.000 1.352.000
Sum gjeld og egenkapital 6.336.000 6.618.000 5.682.000 5.790.000 4.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -70.000 -52.000 -47.000 -46.000
Driftskostnader -67.000 -70.000 -52.000 -47.000 -46.000
Driftsresultat -67.000 -70.000 -52.000 -47.000 -46.000
Finansinntekter -147.000 435.000 603.000 418.000 299.000
Finanskostnader -110.000 -92.000 -61.000 -221.000 -100.000
Finans -257.000 343.000 542.000 197.000 199.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -325.000 273.000 489.000 149.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 85.000 460.000 683.000
Sum anleggsmidler 0 0 85.000 460.000 683.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 11.000
Sum investeringer 4.594.000 5.016.000 4.717.000 4.214.000 3.325.000
Kasse, bank 1.743.000 1.602.000 881.000 1.117.000 960.000
Sum omløpsmidler 6.336.000 6.618.000 5.598.000 5.331.000 4.296.000
Sum eiendeler 6.336.000 6.618.000 5.683.000 5.791.000 4.979.000
Sum opptjent egenkapital 1.700.000 2.025.000 1.752.000 1.263.000 1.114.000
Sum egenkapital 3.785.000 4.110.000 3.837.000 3.348.000 3.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.164.000 1.133.000 477.000 1.079.000 429.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.385.000 1.374.000 1.368.000 1.363.000 1.352.000
Sum kortsiktig gjeld 1.387.000 1.375.000 1.368.000 1.363.000 1.352.000
Sum gjeld og egenkapital 6.336.000 6.618.000 5.682.000 5.790.000 4.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.949.000 5.243.000 4.230.000 3.968.000 2.944.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.8 4.1 3.9 3.2
Likviditetsgrad 2 4.6 4.8 4.1 4.0 3.2
Soliditet 59.7 62.1 67.5 57.8 64.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.8 -0.9 1.7 2.5
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -3.4 5.5 9.7 6.4 5.1
Signatur
05.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex