Astrups.com AS
Juridisk navn:  Astrups.com AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95000700
Drammensveien 975 Drammensveien 975 Fax:
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 988996246
Aksjekapital: 150.150 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/27/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: christian astrup as
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.62%
Resultat  
  
-137.45%
Egenkapital  
  
-36.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 692.000 1.803.000 1.856.000 1.650.000 2.684.000
Resultat: -100.000 267.000 22.000 66.000 199.000
Egenkapital: 166.000 263.000 4.000 -18.000 -76.000
Regnskap for  Astrups.com AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 692.000 1.803.000 1.856.000 1.650.000 2.684.000
Driftskostnader -787.000 -1.520.000 -1.816.000 -1.577.000 -2.470.000
Driftsresultat -94.000 283.000 39.000 73.000 213.000
Finansinntekter 2.000 0 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -17.000 -21.000 -9.000 -15.000
Finans -5.000 -17.000 -18.000 -7.000 -14.000
Resultat før skatt -100.000 267.000 22.000 66.000 199.000
Skattekostnad 2.000 -7.000 0 -8.000 8.000
Årsresultat -97.000 259.000 22.000 58.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 17.000 31.000 91.000 60.000
Sum omløpsmidler 269.000 526.000 359.000 257.000 300.000
Sum eiendeler 269.000 543.000 390.000 348.000 360.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -21.000 -281.000 -302.000 -361.000
Sum egenkapital 166.000 263.000 4.000 -18.000 -76.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 21.000 40.000 21.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 259.000 346.000 345.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 543.000 389.000 348.000 359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 692.000 1.803.000 1.856.000 1.650.000 2.683.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 692.000 1.803.000 1.856.000 1.650.000 2.684.000
Varekostnad 0 0 0 0 -515.000
Lønninger -386.000 -946.000 -1.106.000 -989.000 -1.218.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -574.000 -710.000 -588.000 -737.000
Driftskostnader -787.000 -1.520.000 -1.816.000 -1.577.000 -2.470.000
Driftsresultat -94.000 283.000 39.000 73.000 213.000
Finansinntekter 2.000 0 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -17.000 -21.000 -9.000 -15.000
Finans -5.000 -17.000 -18.000 -7.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -97.000 259.000 22.000 58.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 17.000 31.000 91.000 52.000
Sum anleggsmidler 0 17.000 31.000 91.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 77.000 417.000 306.000 168.000 243.000
Andre fordringer 0 6.000 0 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 192.000 103.000 53.000 88.000 55.000
Sum omløpsmidler 269.000 526.000 359.000 257.000 300.000
Sum eiendeler 269.000 543.000 390.000 348.000 360.000
Sum opptjent egenkapital -119.000 -21.000 -281.000 -302.000 -361.000
Sum egenkapital 166.000 263.000 4.000 -18.000 -76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 21.000 40.000 21.000 19.000
Leverandørgjeld 15.000 5.000 36.000 35.000 77.000
Betalbar skatt 0 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 160.000 186.000 196.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 88.000 124.000 114.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 259.000 346.000 345.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 543.000 389.000 348.000 359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 169.000 267.000 13.000 -88.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2 1 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 2.7 2 1 0.8 0.8
Soliditet 61.5 48.4 1 -5.2 -21.1
Resultatgrad -13.6 15.7 2.1 4.4 7.9
Rentedekningsgrad -13.4 16.6 1.9 8.3 14.3
Gjeldsgrad 0.6 1.1 96.5 -20.3 -5.7
Total kapitalrentabilitet -34.1 52.1 10.8 21.6 59.4
Signatur
03.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex