Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Astrupsvei 31 Og 35 Borettslag
Juridisk navn:  Astrupsvei 31 Og 35 Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90191333
Astrups Vei 31 Astrups Vei 31 Fax:
5067 Bergen 5067 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 953622459
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/1951
Foretakstype: BRL
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-6766.67%
Egenkapital  
  
-166.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 213.000 213.000 145.000 124.000 117.000
Resultat: -618.000 -9.000 -49.000 -119.000 -107.000
Egenkapital: -247.000 372.000 380.000 429.000 548.000
Regnskap for  Astrupsvei 31 Og 35 Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 213.000 213.000 145.000 124.000 117.000
Driftskostnader -823.000 -221.000 -194.000 -243.000 -229.000
Driftsresultat -610.000 -9.000 -49.000 -119.000 -112.000
Finansinntekter 0 0 0 0 5.000
Finanskostnader -8.000 0 0 0 0
Finans -8.000 0 0 0 5.000
Resultat før skatt -618.000 -9.000 -49.000 -119.000 -107.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -618.000 -9.000 -49.000 -119.000 -107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 30.000 50.000 91.000 263.000
Sum eiendeler 1.490.000 410.000 430.000 471.000 643.000
Sum opptjent egenkapital -248.000 371.000 379.000 428.000 547.000
Sum egenkapital -247.000 372.000 380.000 429.000 548.000
Sum langsiktig gjeld 1.734.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 11.000 3.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 1.489.000 410.000 429.000 470.000 643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 133.000 117.000 117.000
Andre inntekter 213.000 213.000 12.000 7.000 0
Driftsinntekter 213.000 213.000 145.000 124.000 117.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -817.000 -221.000 -194.000 -243.000 -229.000
Driftskostnader -823.000 -221.000 -194.000 -243.000 -229.000
Driftsresultat -610.000 -9.000 -49.000 -119.000 -112.000
Finansinntekter 0 0 0 0 5.000
Finanskostnader -8.000 0 0 0 0
Finans -8.000 0 0 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -618.000 -9.000 -49.000 -119.000 -107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 27.000 18.000 13.000
Andre fordringer 0 10.000 10.000 10.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.110.000 20.000 12.000 64.000 242.000
Sum omløpsmidler 1.110.000 30.000 50.000 91.000 263.000
Sum eiendeler 1.490.000 410.000 430.000 471.000 643.000
Sum opptjent egenkapital -248.000 371.000 379.000 428.000 547.000
Sum egenkapital -247.000 372.000 380.000 429.000 548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.734.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Leverandørgjeld 0 0 11.000 1.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 11.000 3.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 1.489.000 410.000 429.000 470.000 643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.108.000 30.000 39.000 88.000 206.000
Likviditetsgrad 1 5 4.5 30.3 4.6
Likviditetsgrad 2 5 0 4.5 30.4 4.7
Soliditet -16.6 90.7 88.6 91.3 85.2
Resultatgrad -286.4 -4.2 -33.8 -96.0 -95.7
Rentedekningsgrad -76.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.2 -11.4 -25.3 -16.6
Signatur
13.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex