Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Asturi Holding AS
Juridisk navn:  Asturi Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brattbakken 11 Brattbakken 11 Fax:
3772 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 989024825
Aksjekapital: 468.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kragerø Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.95%
Resultat  
  
505.19%
Egenkapital  
  
4.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 324.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Resultat: 1.283.000 212.000 188.000 2.194.000 143.000
Egenkapital: 4.670.000 4.461.000 5.308.000 5.175.000 4.043.000
Regnskap for  Asturi Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 324.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Driftskostnader -84.000 -89.000 -81.000 -81.000 -92.000
Driftsresultat 240.000 133.000 141.000 141.000 130.000
Finansinntekter 1.043.000 78.000 47.000 2.053.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.043.000 78.000 47.000 2.053.000 13.000
Resultat før skatt 1.283.000 212.000 188.000 2.194.000 143.000
Skattekostnad -73.000 -59.000 -55.000 -61.000 -47.000
Årsresultat 1.210.000 153.000 133.000 2.132.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.464.000 2.523.000 2.582.000 2.641.000 2.700.000
Sum omløpsmidler 3.506.000 3.048.000 2.833.000 2.647.000 2.439.000
Sum eiendeler 5.970.000 5.571.000 5.415.000 5.288.000 5.139.000
Sum opptjent egenkapital 4.202.000 3.993.000 4.840.000 4.707.000 3.575.000
Sum egenkapital 4.670.000 4.461.000 5.308.000 5.175.000 4.043.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.299.000 1.110.000 107.000 112.000 1.096.000
Sum gjeld og egenkapital 5.969.000 5.571.000 5.415.000 5.287.000 5.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 324.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Driftsinntekter 324.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -30.000 -22.000 -22.000 -33.000
Driftskostnader -84.000 -89.000 -81.000 -81.000 -92.000
Driftsresultat 240.000 133.000 141.000 141.000 130.000
Finansinntekter 1.043.000 78.000 47.000 2.053.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.043.000 78.000 47.000 2.053.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 1.210.000 153.000 133.000 2.132.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.881.000 1.940.000 1.999.000 2.058.000 2.117.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.881.000 1.940.000 1.999.000 2.058.000 2.117.000
Sum finansielle anleggsmidler 583.000 583.000 583.000 583.000 583.000
Sum anleggsmidler 2.464.000 2.523.000 2.582.000 2.641.000 2.700.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.902.000 1.866.000 1.929.000
Sum investeringer 0 0 50.000 50.000 50.000
Kasse, bank 3.506.000 3.047.000 880.000 731.000 461.000
Sum omløpsmidler 3.506.000 3.048.000 2.833.000 2.647.000 2.439.000
Sum eiendeler 5.970.000 5.571.000 5.415.000 5.288.000 5.139.000
Sum opptjent egenkapital 4.202.000 3.993.000 4.840.000 4.707.000 3.575.000
Sum egenkapital 4.670.000 4.461.000 5.308.000 5.175.000 4.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 73.000 59.000 55.000 61.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 51.000 51.000 51.000 49.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 145.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.299.000 1.110.000 107.000 112.000 1.096.000
Sum gjeld og egenkapital 5.969.000 5.571.000 5.415.000 5.287.000 5.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.207.000 1.938.000 2.726.000 2.535.000 1.343.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.7 26.5 23.6 2.2
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 26.5 23.7 2.3
Soliditet 78.2 80.1 9 97.9 78.7
Resultatgrad 74.1 59.9 63.5 63.5 58.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 21.5 3.8 3.5 41.5 2.8
Signatur
30.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex