At-Home AS
Juridisk navn:  At-Home AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33351350
Harpunveien 4 Harpunveien 4 Fax: 33399190
3128 Nøtterøy 3128 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 989693891
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.91%
Resultat  
  
-45.95%
Egenkapital  
  
12.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 99.000 115.000 176.000 261.000 79.000
Resultat: 20.000 37.000 59.000 60.000 27.000
Egenkapital: 53.000 47.000 61.000 57.000 51.000
Regnskap for  At-Home AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 99.000 115.000 176.000 261.000 79.000
Driftskostnader -82.000 -78.000 -124.000 -206.000 -52.000
Driftsresultat 18.000 37.000 53.000 56.000 27.000
Finansinntekter 3.000 0 6.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 0 6.000 5.000 1.000
Resultat før skatt 20.000 37.000 59.000 60.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 37.000 59.000 60.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 93.000 124.000 145.000 112.000 333.000
Sum eiendeler 93.000 124.000 145.000 112.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 12.000 0 22.000 0
Sum egenkapital 53.000 47.000 61.000 57.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 76.000 85.000 55.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 123.000 146.000 112.000 332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 115.000 176.000 261.000 61.000
Andre inntekter 0 0 0 0 18.000
Driftsinntekter 99.000 115.000 176.000 261.000 79.000
Varekostnad -75.000 -68.000 -114.000 -196.000 -37.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -10.000 -10.000 -10.000 -15.000
Driftskostnader -82.000 -78.000 -124.000 -206.000 -52.000
Driftsresultat 18.000 37.000 53.000 56.000 27.000
Finansinntekter 3.000 0 6.000 5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 0 6.000 5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -15.000 -50.000 -55.000 -55.000 -25.000
Årsresultat 20.000 37.000 59.000 60.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 42.000 0
Kundefordringer 66.000 0 0 11.000 76.000
Andre fordringer 0 0 0 0 232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 124.000 145.000 59.000 24.000
Sum omløpsmidler 93.000 124.000 145.000 112.000 333.000
Sum eiendeler 93.000 124.000 145.000 112.000 333.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 12.000 0 22.000 0
Sum egenkapital 53.000 47.000 61.000 57.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 4.000 0 59.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 26.000 26.000 0 7.000
Utbytte -15.000 -50.000 -55.000 -55.000 -25.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 190.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 76.000 85.000 55.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 123.000 146.000 112.000 332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 48.000 60.000 57.000 52.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.6 1.7 2.0 1.2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.6 1.7 1.3 1.2
Soliditet 56.4 38.2 41.8 50.9 15.4
Resultatgrad 18.2 32.2 30.1 21.5 34.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.6 1.4 1.0 5.5
Total kapitalrentabilitet 22.3 30.1 40.4 54.5 8.4
Signatur
30.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex