Atalanta Båthavn As
Juridisk navn:  Atalanta Båthavn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Defacto Regnskap Birkelandsvegen 2 C/O Defacto Regnskap Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 898572102
Aksjekapital: 3.430.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.54%
Resultat  
  
1.82%
Egenkapital  
  
-81.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 955.000 990.000 859.000 1.976.000 2.806.000
Resultat: -216.000 -220.000 -1.624.000 -2.625.000 1.551.000
Egenkapital: 49.000 266.000 486.000 2.110.000 4.492.000
Regnskap for  Atalanta Båthavn As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 955.000 990.000 859.000 1.976.000 2.806.000
Driftskostnader -1.145.000 -1.056.000 -2.279.000 -4.370.000 -1.098.000
Driftsresultat -190.000 -66.000 -1.421.000 -2.394.000 1.708.000
Finansinntekter 16.000 -59.000 24.000 56.000 39.000
Finanskostnader -42.000 -95.000 -228.000 -287.000 -195.000
Finans -26.000 -154.000 -204.000 -231.000 -156.000
Resultat før skatt -216.000 -220.000 -1.624.000 -2.625.000 1.551.000
Skattekostnad 0 0 0 243.000 -435.000
Årsresultat -216.000 -220.000 -1.624.000 -2.383.000 1.117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.744.000 3.121.000 4.079.000 5.742.000 8.400.000
Sum omløpsmidler 2.407.000 2.739.000 3.179.000 3.251.000 10.765.000
Sum eiendeler 5.151.000 5.860.000 7.258.000 8.993.000 19.165.000
Sum opptjent egenkapital -3.373.000 -3.157.000 -2.937.000 -1.313.000 1.069.000
Sum egenkapital 49.000 266.000 486.000 2.110.000 4.492.000
Sum langsiktig gjeld 4.981.000 5.381.000 6.581.000 5.603.000 11.259.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 214.000 191.000 1.279.000 3.414.000
Sum gjeld og egenkapital 5.150.000 5.860.000 7.257.000 8.991.000 19.164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 130.000 342.000 1.380.000 0
Andre inntekter 946.000 860.000 517.000 596.000 2.806.000
Driftsinntekter 955.000 990.000 859.000 1.976.000 2.806.000
Varekostnad 0 -8.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -73.000
Avskrivning -416.000 -518.000 -771.000 -972.000 -557.000
Nedskrivning 0 0 -750.000 -500.000 0
Andre driftskostnader -380.000 -494.000 -420.000 -767.000 -468.000
Driftskostnader -1.145.000 -1.056.000 -2.279.000 -4.370.000 -1.098.000
Driftsresultat -190.000 -66.000 -1.421.000 -2.394.000 1.708.000
Finansinntekter 16.000 -59.000 24.000 56.000 39.000
Finanskostnader -42.000 -95.000 -228.000 -287.000 -195.000
Finans -26.000 -154.000 -204.000 -231.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -216.000 -220.000 -1.624.000 -2.383.000 1.117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.299.000 1.324.000 1.923.000 2.186.000 4.438.000
Maskiner anlegg 1.445.000 1.797.000 2.156.000 3.556.000 3.963.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.744.000 3.121.000 4.079.000 5.742.000 8.400.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.744.000 3.121.000 4.079.000 5.742.000 8.400.000
Varebeholdning 1.999.000 2.348.000 2.384.000 2.410.000 3.376.000
Kundefordringer 15.000 166.000 232.000 40.000 1.850.000
Andre fordringer 138.000 131.000 154.000 262.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 255.000 94.000 408.000 539.000 5.422.000
Sum omløpsmidler 2.407.000 2.739.000 3.179.000 3.251.000 10.765.000
Sum eiendeler 5.151.000 5.860.000 7.258.000 8.993.000 19.165.000
Sum opptjent egenkapital -3.373.000 -3.157.000 -2.937.000 -1.313.000 1.069.000
Sum egenkapital 49.000 266.000 486.000 2.110.000 4.492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 243.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.981.000 5.381.000 6.581.000 5.603.000 11.259.000
Leverandørgjeld 82.000 206.000 158.000 961.000 2.177.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 173.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 3.000 1.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 5.000 32.000 318.000 1.060.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 214.000 191.000 1.279.000 3.414.000
Sum gjeld og egenkapital 5.150.000 5.860.000 7.257.000 8.991.000 19.164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.287.000 2.525.000 2.988.000 1.972.000 7.351.000
Likviditetsgrad 1 20. 12. 16. 2.5 3.2
Likviditetsgrad 2 3.4 1.8 4.2 0.7 2.2
Soliditet 1 4.5 6.7 23.5 23.4
Resultatgrad -19.9 -6.7 -165.4 -121.2 60.9
Rentedekningsgrad -4.5 -0.7 -6.2 -8.1 9.0
Gjeldsgrad 104.1 2 13.9 3.3 3.3
Total kapitalrentabilitet -3.4 -2.1 -19.2 -26.0 9.1
Signatur
14.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex