Atelier 3 AS
Juridisk navn:  Atelier 3 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66781074
Underhaugsveien 13A Strøket 1 Fax:
1358 Jar 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 981518640
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/1/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Mebi Regnskap Mette Biørnstad
Utvikling:
Omsetning  
  
8.73%
Resultat  
  
310.53%
Egenkapital  
  
5.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.975.000 3.656.000 3.988.000 3.699.000 3.364.000
Resultat: 40.000 -19.000 79.000 152.000 -139.000
Egenkapital: 608.000 578.000 593.000 535.000 428.000
Regnskap for  Atelier 3 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.975.000 3.656.000 3.988.000 3.699.000 3.364.000
Driftskostnader -3.937.000 -3.677.000 -3.911.000 -3.550.000 -3.506.000
Driftsresultat 38.000 -20.000 77.000 149.000 -143.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 40.000 -19.000 79.000 152.000 -139.000
Skattekostnad -10.000 4.000 -20.000 -46.000 34.000
Årsresultat 30.000 -15.000 58.000 107.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 26.000 83.000 165.000 272.000
Sum omløpsmidler 1.237.000 1.135.000 1.136.000 974.000 732.000
Sum eiendeler 1.254.000 1.161.000 1.219.000 1.139.000 1.004.000
Sum opptjent egenkapital 508.000 478.000 493.000 435.000 328.000
Sum egenkapital 608.000 578.000 593.000 535.000 428.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 646.000 583.000 626.000 604.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 1.161.000 1.219.000 1.139.000 1.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.975.000 3.656.000 3.988.000 3.699.000 3.364.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.975.000 3.656.000 3.988.000 3.699.000 3.364.000
Varekostnad -268.000 -244.000 -288.000 -264.000 -254.000
Lønninger -3.022.000 -2.753.000 -2.942.000 -2.686.000 -2.633.000
Avskrivning -5.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -642.000 -607.000 -620.000 -539.000 -558.000
Driftskostnader -3.937.000 -3.677.000 -3.911.000 -3.550.000 -3.506.000
Driftsresultat 38.000 -20.000 77.000 149.000 -143.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -15.000 58.000 107.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 21.000 17.000 37.000 83.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 66.000 127.000 188.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 66.000 127.000 188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 26.000 83.000 165.000 272.000
Varebeholdning 120.000 114.000 126.000 127.000 119.000
Kundefordringer 10.000 2.000 4.000 6.000 8.000
Andre fordringer 74.000 74.000 45.000 53.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.033.000 945.000 962.000 787.000 551.000
Sum omløpsmidler 1.237.000 1.135.000 1.136.000 974.000 732.000
Sum eiendeler 1.254.000 1.161.000 1.219.000 1.139.000 1.004.000
Sum opptjent egenkapital 508.000 478.000 493.000 435.000 328.000
Sum egenkapital 608.000 578.000 593.000 535.000 428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 1.000 14.000 7.000
Betalbar skatt 6.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 306.000 266.000 300.000 291.000 283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 316.000 324.000 299.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 583.000 626.000 604.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 1.161.000 1.219.000 1.139.000 1.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 591.000 552.000 510.000 370.000 157.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.8 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.6 1.5 1.1
Soliditet 48.5 49.8 48.6 47.0 42.7
Resultatgrad 1 -0.5 1.9 4.0 -4.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1 1.1 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 3.1 -1.6 6.5 13.3 -13.9
Signatur
01.08.2007
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex