Atene Frisør As
Juridisk navn:  Atene Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63967590
Svalevegen 6 Wergelands gate 10 Fax:
1929 Auli 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 898427382
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/18/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aconte Økonomi Liv Marit By
Utvikling:
Omsetning  
  
6.74%
Resultat  
  
-34.25%
Egenkapital  
  
6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.822.000 1.707.000 1.599.000 1.565.000 1.446.000
Resultat: 238.000 362.000 431.000 361.000 297.000
Egenkapital: 1.071.000 1.004.000 671.000 33.000 429.000
Regnskap for  Atene Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.822.000 1.707.000 1.599.000 1.565.000 1.446.000
Driftskostnader -1.583.000 -1.345.000 -1.167.000 -1.203.000 -1.149.000
Driftsresultat 238.000 362.000 431.000 361.000 297.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 238.000 362.000 431.000 361.000 297.000
Skattekostnad -55.000 -87.000 -165.000 -98.000 -80.000
Årsresultat 183.000 275.000 266.000 264.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 35.000 307.000 692.000 430.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.564.000 995.000 381.000 400.000
Sum eiendeler 1.817.000 1.599.000 1.302.000 1.073.000 830.000
Sum opptjent egenkapital 1.041.000 974.000 641.000 3.000 399.000
Sum egenkapital 1.071.000 1.004.000 671.000 33.000 429.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 745.000 596.000 630.000 1.040.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 1.816.000 1.600.000 1.301.000 1.073.000 830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.822.000 1.707.000 1.557.000 1.493.000 1.420.000
Andre inntekter 0 0 42.000 72.000 27.000
Driftsinntekter 1.822.000 1.707.000 1.599.000 1.565.000 1.446.000
Varekostnad -117.000 -119.000 -83.000 -83.000 -98.000
Lønninger -1.148.000 -889.000 -661.000 -822.000 -830.000
Avskrivning -17.000 -11.000 -6.000 -8.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -301.000 -326.000 -417.000 -290.000 -199.000
Driftskostnader -1.583.000 -1.345.000 -1.167.000 -1.203.000 -1.149.000
Driftsresultat 238.000 362.000 431.000 361.000 297.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -116.000 0 -133.000 -660.000 -119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 275.000 266.000 264.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 16.000 20.000 26.000 32.000 40.000
Sum Immatrielle midler 16.000 20.000 26.000 32.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 13.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 1.000 281.000 660.000 390.000
Sum anleggsmidler 23.000 35.000 307.000 692.000 430.000
Varebeholdning 42.000 52.000 43.000 22.000 30.000
Kundefordringer 0 0 0 6.000 0
Andre fordringer 2.000 0 0 17.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 269.000 209.000 92.000 206.000
Sum omløpsmidler 1.794.000 1.564.000 995.000 381.000 400.000
Sum eiendeler 1.817.000 1.599.000 1.302.000 1.073.000 830.000
Sum opptjent egenkapital 1.041.000 974.000 641.000 3.000 399.000
Sum egenkapital 1.071.000 1.004.000 671.000 33.000 429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 327.000 177.000 177.000 659.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 128.000 7.000 247.000 117.000 -6.000
Betalbar skatt 20.000 87.000 64.000 98.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 156.000 133.000 72.000 94.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 192.000 71.000 72.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 745.000 596.000 630.000 1.040.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 1.816.000 1.600.000 1.301.000 1.073.000 830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.049.000 968.000 365.000 -659.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 1.6 0.4 1.0
Likviditetsgrad 2 2.4 2.5 1.5 0.4 1.0
Soliditet 5 62.8 51.6 3.1 51.7
Resultatgrad 13.1 21.2 2 23.1 20.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.9 31.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 13.1 22.6 33.1 33.6 35.8
Signatur
30.05.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.05.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex