Atlatveit Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Atlatveit Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Atlatveit 123 Atlatveit 123 Fax:
4187 Ombo 4187 Ombo
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 995929112
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.8%
Resultat  
  
-47.33%
Egenkapital  
  
-16.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 76.000 79.000 75.000 75.000 75.000
Resultat: -386.000 -262.000 -356.000 -361.000 -392.000
Egenkapital: 1.935.000 2.321.000 2.584.000 2.940.000 1.308.000
Regnskap for  Atlatveit Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 76.000 79.000 75.000 75.000 75.000
Driftskostnader -397.000 -246.000 -203.000 -207.000 -247.000
Driftsresultat -322.000 -168.000 -129.000 -132.000 -173.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -65.000 -95.000 -229.000 -229.000 -219.000
Finans -64.000 -94.000 -227.000 -228.000 -219.000
Resultat før skatt -386.000 -262.000 -356.000 -361.000 -392.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -386.000 -262.000 -356.000 -361.000 -392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.428.000 1.577.000 1.727.000 1.876.000 2.025.000
Sum omløpsmidler 5.126.000 5.248.000 5.254.000 5.261.000 5.238.000
Sum eiendeler 6.554.000 6.825.000 6.981.000 7.137.000 7.263.000
Sum opptjent egenkapital -2.057.000 -1.671.000 -1.409.000 -1.052.000 -692.000
Sum egenkapital 1.935.000 2.321.000 2.584.000 2.940.000 1.308.000
Sum langsiktig gjeld 4.472.000 4.336.000 4.203.000 3.979.000 5.664.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 167.000 194.000 218.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 6.554.000 6.825.000 6.981.000 7.138.000 7.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000 79.000 75.000 75.000 75.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 76.000 79.000 75.000 75.000 75.000
Varekostnad 0 0 0 0 -11.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -149.000 -149.000 -149.000 -149.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -97.000 -54.000 -58.000 -87.000
Driftskostnader -397.000 -246.000 -203.000 -207.000 -247.000
Driftsresultat -322.000 -168.000 -129.000 -132.000 -173.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -65.000 -95.000 -229.000 -229.000 -219.000
Finans -64.000 -94.000 -227.000 -228.000 -219.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -386.000 -262.000 -356.000 -361.000 -392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 240.000 320.000 400.000 480.000 560.000
Fast eiendom 1.188.000 1.257.000 1.327.000 1.396.000 1.465.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.188.000 1.257.000 1.327.000 1.396.000 1.465.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.428.000 1.577.000 1.727.000 1.876.000 2.025.000
Varebeholdning 5.094.000 5.234.000 5.234.000 5.234.000 5.234.000
Kundefordringer 26.000 8.000 0 8.000 0
Andre fordringer 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 17.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 5.126.000 5.248.000 5.254.000 5.261.000 5.238.000
Sum eiendeler 6.554.000 6.825.000 6.981.000 7.137.000 7.263.000
Sum opptjent egenkapital -2.057.000 -1.671.000 -1.409.000 -1.052.000 -692.000
Sum egenkapital 1.935.000 2.321.000 2.584.000 2.940.000 1.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.472.000 4.336.000 4.203.000 3.979.000 5.664.000
Leverandørgjeld 1.000 7.000 4.000 11.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 146.000 160.000 190.000 206.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 167.000 194.000 218.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 6.554.000 6.825.000 6.981.000 7.138.000 7.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.980.000 5.081.000 5.060.000 5.043.000 4.947.000
Likviditetsgrad 1 35. 31. 27. 24. 18.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 29.5 3 3 41.2 18.0
Resultatgrad -423.7 -212.7 -230.7
Rentedekningsgrad -1.8 -0.6 -0.6 -0.8
Gjeldsgrad 2.4 1.9 1.7 1.4 4.6
Total kapitalrentabilitet -4.9 -2.4 -1.8 -1.8 -2.4
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex