Atle Dyregrov Holding AS
Juridisk navn:  Atle Dyregrov Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120961
C/O Atle Dyregrov Steinsvikvegen 42 C/O Atle Dyregrov Steinsvikvegen 42 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989257749
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8996.15%
Egenkapital  
  
103.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.365.000 26.000 -303.000 945.000 827.000
Egenkapital: 4.650.000 2.285.000 2.359.000 2.664.000 4.743.000
Regnskap for  Atle Dyregrov Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -25.000 -27.000 -22.000 -15.000
Driftsresultat -19.000 -25.000 -27.000 -22.000 -15.000
Finansinntekter 3.044.000 329.000 -83.000 989.000 1.217.000
Finanskostnader -660.000 -278.000 -192.000 -23.000 -375.000
Finans 2.384.000 51.000 -275.000 966.000 842.000
Resultat før skatt 2.365.000 26.000 -303.000 945.000 827.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 -124.000 -18.000
Årsresultat 2.365.000 26.000 -305.000 821.000 809.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.776.000 604.000 1.030.000 1.089.000 1.148.000
Sum omløpsmidler 2.884.000 1.691.000 1.742.000 2.109.000 4.023.000
Sum eiendeler 4.660.000 2.295.000 2.772.000 3.198.000 5.171.000
Sum opptjent egenkapital 4.505.000 2.140.000 2.214.000 2.519.000 4.598.000
Sum egenkapital 4.650.000 2.285.000 2.359.000 2.664.000 4.743.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 11.000 413.000 534.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 4.661.000 2.296.000 2.772.000 3.198.000 5.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -25.000 -27.000 -22.000 -15.000
Driftskostnader -19.000 -25.000 -27.000 -22.000 -15.000
Driftsresultat -19.000 -25.000 -27.000 -22.000 -15.000
Finansinntekter 3.044.000 329.000 -83.000 989.000 1.217.000
Finanskostnader -660.000 -278.000 -192.000 -23.000 -375.000
Finans 2.384.000 51.000 -275.000 966.000 842.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.365.000 26.000 -305.000 821.000 809.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.776.000 604.000 1.030.000 1.089.000 1.148.000
Sum anleggsmidler 1.776.000 604.000 1.030.000 1.089.000 1.148.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 798.000 331.000 94.000 60.000 60.000
Sum investeringer 1.840.000 737.000 1.046.000 1.867.000 1.368.000
Kasse, bank 247.000 624.000 601.000 183.000 2.596.000
Sum omløpsmidler 2.884.000 1.691.000 1.742.000 2.109.000 4.023.000
Sum eiendeler 4.660.000 2.295.000 2.772.000 3.198.000 5.171.000
Sum opptjent egenkapital 4.505.000 2.140.000 2.214.000 2.519.000 4.598.000
Sum egenkapital 4.650.000 2.285.000 2.359.000 2.664.000 4.743.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 2.000 124.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 11.000 411.000 411.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 11.000 413.000 534.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 4.661.000 2.296.000 2.772.000 3.198.000 5.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.873.000 1.680.000 1.329.000 1.575.000 3.595.000
Likviditetsgrad 1 262.2 153.7 4.2 3.9 9.4
Likviditetsgrad 2 262.2 153.7 4.2 4.0 9.4
Soliditet 99.8 99.5 85.1 83.3 91.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 42.0 3.2
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 64.9 13.2 30.2 23.2
Signatur
28.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex