Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Atmosphere Frisør As
Juridisk navn:  Atmosphere Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kristin Veberg Traudalen 15 Langhussenteret 7 Fax:
5145 Fyllingsdalen 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 920611036
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 306.000
Resultat: 107.000
Egenkapital: 114.000
Regnskap for  Atmosphere Frisør As
Resultat 2018
Driftsinntekter 306.000
Driftskostnader -199.000
Driftsresultat 107.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 107.000
Skattekostnad -23.000
Årsresultat 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000
Sum omløpsmidler 199.000
Sum eiendeler 282.000
Sum opptjent egenkapital 84.000
Sum egenkapital 114.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000
Sum gjeld og egenkapital 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 306.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 306.000
Varekostnad -33.000
Lønninger -1.000
Avskrivning -17.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -148.000
Driftskostnader -199.000
Driftsresultat 107.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 83.000
Sum varige driftsmidler 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 83.000
Varebeholdning 10.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 188.000
Sum omløpsmidler 199.000
Sum eiendeler 282.000
Sum opptjent egenkapital 84.000
Sum egenkapital 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 23.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 141.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000
Sum gjeld og egenkapital 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 40.4
Resultatgrad 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet 37.9
Signatur
21.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex