Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aukra Hotell AS
Juridisk navn:  Aukra Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71171180
Nyjordvegen 14 Nyjordvegen 14 Fax: 71171181
6480 Aukra 6480 Aukra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Aukra
Org.nr: 981063007
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 9/2/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.36%
Resultat  
  
370.02%
Egenkapital  
  
69.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.855.000 10.081.000 12.347.000 9.537.000 11.157.000
Resultat: 1.288.000 -477.000 929.000 -946.000 -162.000
Egenkapital: 3.133.000 1.845.000 2.782.000 2.110.000 2.860.000
Regnskap for  Aukra Hotell AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.855.000 10.081.000 12.347.000 9.537.000 11.157.000
Driftskostnader -13.526.000 -10.528.000 -11.382.000 -10.440.000 -11.267.000
Driftsresultat 1.330.000 -447.000 965.000 -903.000 -111.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -42.000 -30.000 -36.000 -45.000 -57.000
Finans -42.000 -29.000 -35.000 -43.000 -52.000
Resultat før skatt 1.288.000 -477.000 929.000 -946.000 -162.000
Skattekostnad 0 0 -257.000 197.000 38.000
Årsresultat 1.288.000 -477.000 672.000 -749.000 -125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.303.000 1.200.000 1.747.000 2.139.000 1.833.000
Sum omløpsmidler 4.204.000 2.687.000 2.999.000 2.655.000 2.782.000
Sum eiendeler 5.507.000 3.887.000 4.746.000 4.794.000 4.615.000
Sum opptjent egenkapital 2.733.000 1.445.000 2.382.000 1.710.000 2.460.000
Sum egenkapital 3.133.000 1.845.000 2.782.000 2.110.000 2.860.000
Sum langsiktig gjeld 679.000 817.000 452.000 607.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 1.696.000 1.225.000 1.512.000 2.076.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 5.508.000 3.887.000 4.746.000 4.793.000 4.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.855.000 10.081.000 12.342.000 9.537.000 11.157.000
Andre inntekter 0 0 5.000 0 0
Driftsinntekter 14.855.000 10.081.000 12.347.000 9.537.000 11.157.000
Varekostnad -7.530.000 -5.041.000 -6.008.000 -4.368.000 -5.369.000
Lønninger -3.745.000 -3.112.000 -3.227.000 -3.344.000 -3.237.000
Avskrivning -75.000 -86.000 -135.000 -103.000 -104.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.176.000 -2.289.000 -2.012.000 -2.625.000 -2.557.000
Driftskostnader -13.526.000 -10.528.000 -11.382.000 -10.440.000 -11.267.000
Driftsresultat 1.330.000 -447.000 965.000 -903.000 -111.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 5.000
Finanskostnader -42.000 -30.000 -36.000 -45.000 -57.000
Finans -42.000 -29.000 -35.000 -43.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.288.000 -477.000 672.000 -749.000 -125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 461.000 718.000 521.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 653.000 550.000 636.000 771.000 662.000
Sum varige driftsmidler 653.000 550.000 636.000 771.000 662.000
Sum finansielle anleggsmidler 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
Sum anleggsmidler 1.303.000 1.200.000 1.747.000 2.139.000 1.833.000
Varebeholdning 381.000 461.000 508.000 360.000 499.000
Kundefordringer 1.564.000 954.000 1.449.000 514.000 770.000
Andre fordringer 601.000 795.000 372.000 1.461.000 579.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.659.000 477.000 670.000 288.000 781.000
Sum omløpsmidler 4.204.000 2.687.000 2.999.000 2.655.000 2.782.000
Sum eiendeler 5.507.000 3.887.000 4.746.000 4.794.000 4.615.000
Sum opptjent egenkapital 2.733.000 1.445.000 2.382.000 1.710.000 2.460.000
Sum egenkapital 3.133.000 1.845.000 2.782.000 2.110.000 2.860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 679.000 817.000 452.000 607.000 750.000
Leverandørgjeld 902.000 601.000 794.000 1.514.000 470.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 412.000 290.000 384.000 181.000 190.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 382.000 334.000 333.000 382.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 1.696.000 1.225.000 1.512.000 2.076.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 5.508.000 3.887.000 4.746.000 4.793.000 4.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.508.000 1.462.000 1.487.000 579.000 1.777.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.2 2 1.3 2.8
Likviditetsgrad 2 2.3 1.8 1.6 1.2 2.3
Soliditet 56.9 47.5 58.6 44.0 62.0
Resultatgrad 9 -4.4 7.8 -9.5 -1.0
Rentedekningsgrad 31.7 -14.9 26.8 -20.0 -1.9
Gjeldsgrad 0.8 1.1 0.7 1.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 24.1 -11.5 20.4 -18.8 -2.3
Signatur
01.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex