Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aumu As
Juridisk navn:  Aumu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91374999
Julibakka 10 Veimsvegen 15 Fax:
2760 Brandbu 5745 Aurland
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Aurland
Org.nr: 914866480
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/16/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.13%
Resultat  
  
-115%
Egenkapital  
  
-10%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 448.000 322.000 323.000
Resultat: -3.000 20.000 27.000
Egenkapital: 63.000 70.000 93.000
Regnskap for  Aumu As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 448.000 322.000 323.000
Driftskostnader -452.000 -301.000 -296.000
Driftsresultat -3.000 21.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 20.000 27.000
Skattekostnad -3.000 -7.000 0
Årsresultat -7.000 13.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 0 15.000
Sum omløpsmidler 107.000 126.000 104.000
Sum eiendeler 109.000 126.000 119.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 40.000 0
Sum egenkapital 63.000 70.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.000 50.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 120.000 156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 448.000 313.000 323.000
Andre inntekter 0 9.000 0
Driftsinntekter 448.000 322.000 323.000
Varekostnad -67.000 -1.000 -12.000
Lønninger -156.000 -95.000 -69.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -205.000 -215.000
Driftskostnader -452.000 -301.000 -296.000
Driftsresultat -3.000 21.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -7.000 13.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler -1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 9.000
Sum anleggsmidler 2.000 0 15.000
Varebeholdning -34.000 43.000 16.000
Kundefordringer 26.000 18.000 22.000
Andre fordringer 49.000 22.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 66.000 43.000 56.000
Sum omløpsmidler 107.000 126.000 104.000
Sum eiendeler 109.000 126.000 119.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 40.000 0
Sum egenkapital 63.000 70.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -2.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 22.000 2.000
Betalbar skatt 0 -7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0 24.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 35.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 50.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 120.000 156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 76.000 41.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 3.1 1.7 1.4
Soliditet 57.8 58.3 59.6
Resultatgrad -0.7 6.5 8.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -2.8 17.5 17.3
Signatur
13.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
GRIMSRUD ANSKAR GUTTORM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex