Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aurang Consulting As
Juridisk navn:  Aurang Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69102690
Mellommyr 9 Mellommyr 9 Fax: 69103431
1715 Yven 1715 Yven
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 974484579
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Alva Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.34%
Resultat  
  
25.83%
Egenkapital  
  
4.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.925.000 1.613.000 1.582.000 1.313.000 1.012.000
Resultat: 1.788.000 1.421.000 1.452.000 1.192.000 676.000
Egenkapital: 6.240.000 5.966.000 4.828.000 4.909.000 4.650.000
Regnskap for  Aurang Consulting As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.925.000 1.613.000 1.582.000 1.313.000 1.012.000
Driftskostnader -579.000 -452.000 -480.000 -427.000 -445.000
Driftsresultat 1.346.000 1.161.000 1.102.000 885.000 567.000
Finansinntekter 442.000 260.000 351.000 307.000 109.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 442.000 260.000 350.000 306.000 109.000
Resultat før skatt 1.788.000 1.421.000 1.452.000 1.192.000 676.000
Skattekostnad -315.000 -282.000 -284.000 -233.000 -183.000
Årsresultat 1.474.000 1.139.000 1.169.000 959.000 493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.790.000 2.770.000 2.897.000 3.525.000 4.125.000
Sum omløpsmidler 3.420.000 4.234.000 3.326.000 3.390.000 1.930.000
Sum eiendeler 7.210.000 7.004.000 6.223.000 6.915.000 6.055.000
Sum opptjent egenkapital 6.040.000 5.766.000 4.628.000 4.709.000 4.450.000
Sum egenkapital 6.240.000 5.966.000 4.828.000 4.909.000 4.650.000
Sum langsiktig gjeld 233.000 235.000 322.000 430.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 737.000 803.000 1.073.000 1.576.000 820.000
Sum gjeld og egenkapital 7.210.000 7.004.000 6.223.000 6.915.000 6.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.755.000 1.613.000 1.582.000 1.313.000 967.000
Andre inntekter 170.000 0 0 0 45.000
Driftsinntekter 1.925.000 1.613.000 1.582.000 1.313.000 1.012.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -41.000 -37.000 -37.000 -36.000 -33.000
Avskrivning -193.000 -127.000 -128.000 -129.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -345.000 -288.000 -315.000 -262.000 -332.000
Driftskostnader -579.000 -452.000 -480.000 -427.000 -445.000
Driftsresultat 1.346.000 1.161.000 1.102.000 885.000 567.000
Finansinntekter 442.000 260.000 351.000 307.000 109.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 0
Finans 442.000 260.000 350.000 306.000 109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 -1.250.000 -700.000 -700.000
Årsresultat 1.474.000 1.139.000 1.169.000 959.000 493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.280.000 260.000 387.000 515.000 644.000
Sum varige driftsmidler 1.280.000 260.000 387.000 515.000 644.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.510.000 2.510.000 2.510.000 3.010.000 3.481.000
Sum anleggsmidler 3.790.000 2.770.000 2.897.000 3.525.000 4.125.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 55.000 62.000 85.000 53.000
Andre fordringer 19.000 15.000 13.000 10.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.253.000 4.163.000 3.250.000 3.295.000 1.869.000
Sum omløpsmidler 3.420.000 4.234.000 3.326.000 3.390.000 1.930.000
Sum eiendeler 7.210.000 7.004.000 6.223.000 6.915.000 6.055.000
Sum opptjent egenkapital 6.040.000 5.766.000 4.628.000 4.709.000 4.450.000
Sum egenkapital 6.240.000 5.966.000 4.828.000 4.909.000 4.650.000
Sum avsetninger til forpliktelser 233.000 235.000 322.000 430.000 585.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 233.000 235.000 322.000 430.000 585.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 289.000
Betalbar skatt 316.000 369.000 392.000 388.000 283.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 111.000 76.000 330.000 238.000
Utbytte -1.200.000 0 -1.250.000 -700.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 343.000 322.000 605.000 857.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 737.000 803.000 1.073.000 1.576.000 820.000
Sum gjeld og egenkapital 7.210.000 7.004.000 6.223.000 6.915.000 6.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.683.000 3.431.000 2.253.000 1.814.000 1.110.000
Likviditetsgrad 1 4.6 5.3 3.1 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 4.6 5.3 3.1 2.2 2.4
Soliditet 86.5 85.2 77.6 71.0 76.8
Resultatgrad 69.9 7 69.7 67.4 56.0
Rentedekningsgrad 1 1192.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 24.8 20.3 23.3 17.2 11.2
Signatur
23.03.2010
STYRETS FORMANN.
Prokurister
21.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
AURANG GERD MAY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex