Aure Reiseservice AS
Juridisk navn:  Aure Reiseservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71646656
Skogan Sentrum Fax: 71646675
6690 Aure 6690 Aure
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Aure
Org.nr: 876114852
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: H. Aukan Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.68%
Resultat  
  
85.61%
Egenkapital  
  
-5.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.062.000 2.258.000 3.110.000 2.101.000 2.335.000
Resultat: -39.000 -271.000 30.000 -145.000 -344.000
Egenkapital: 448.000 476.000 680.000 654.000 753.000
Regnskap for  Aure Reiseservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.062.000 2.258.000 3.110.000 2.101.000 2.335.000
Driftskostnader -2.103.000 -2.531.000 -3.082.000 -2.254.000 -2.685.000
Driftsresultat -41.000 -273.000 28.000 -153.000 -350.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 5.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 3.000 -5.000
Finans 2.000 1.000 2.000 8.000 6.000
Resultat før skatt -39.000 -271.000 30.000 -145.000 -344.000
Skattekostnad 11.000 67.000 -4.000 47.000 92.000
Årsresultat -28.000 -204.000 26.000 -98.000 -252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000 281.000 354.000 397.000 473.000
Sum omløpsmidler 637.000 531.000 586.000 510.000 500.000
Sum eiendeler 859.000 812.000 940.000 907.000 973.000
Sum opptjent egenkapital 348.000 376.000 580.000 554.000 653.000
Sum egenkapital 448.000 476.000 680.000 654.000 753.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 43.000 110.000 106.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 293.000 150.000 147.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 859.000 812.000 940.000 907.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.052.000 2.258.000 3.090.000 2.101.000 2.332.000
Andre inntekter 10.000 0 20.000 0 3.000
Driftsinntekter 2.062.000 2.258.000 3.110.000 2.101.000 2.335.000
Varekostnad -1.242.000 -1.496.000 -2.167.000 -1.471.000 -1.837.000
Lønninger -385.000 -453.000 -582.000 -384.000 -408.000
Avskrivning -57.000 -57.000 -57.000 -56.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -419.000 -525.000 -276.000 -343.000 -384.000
Driftskostnader -2.103.000 -2.531.000 -3.082.000 -2.254.000 -2.685.000
Driftsresultat -41.000 -273.000 28.000 -153.000 -350.000
Finansinntekter 2.000 1.000 2.000 5.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 3.000 -5.000
Finans 2.000 1.000 2.000 8.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -204.000 26.000 -98.000 -252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 222.000 279.000 335.000 392.000 448.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 222.000 279.000 335.000 392.000 448.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 19.000 5.000 25.000
Sum anleggsmidler 222.000 281.000 354.000 397.000 473.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 51.000 9.000 38.000 -2.000
Andre fordringer 48.000 7.000 8.000 5.000 28.000
Sum investeringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kasse, bank 498.000 469.000 565.000 464.000 471.000
Sum omløpsmidler 637.000 531.000 586.000 510.000 500.000
Sum eiendeler 859.000 812.000 940.000 907.000 973.000
Sum opptjent egenkapital 348.000 376.000 580.000 554.000 653.000
Sum egenkapital 448.000 476.000 680.000 654.000 753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 43.000 110.000 106.000 153.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 43.000 110.000 106.000 153.000
Leverandørgjeld 34.000 31.000 1.000 27.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 9.000 28.000 24.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 292.000 253.000 121.000 96.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 293.000 150.000 147.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 859.000 812.000 940.000 907.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 258.000 238.000 436.000 363.000 432.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 3.9 3.5 7.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 3.9 3.5 7.4
Soliditet 52.2 58.6 72.3 72.1 77.3
Resultatgrad -12.1 0.9 -7.3 -15.0
Rentedekningsgrad 49.3 -67.8
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.5 -33.5 3.2 -16.3 -34.8
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex