Auron Invest AS
Juridisk navn:  Auron Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48227055
Olderveien 40 Olderveien 40 Fax:
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 992780789
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -1.000 -1.000 -1.000 50.000
Egenkapital: 305.000 305.000 306.000 307.000 308.000
Regnskap for  Auron Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Driftsresultat 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 59.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 0 0 0 0 51.000
Resultat før skatt 0 -1.000 -1.000 -1.000 50.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 -1.000 -1.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.112.000 1.112.000 1.085.000 1.087.000 747.000
Sum omløpsmidler 16.000 16.000 17.000 15.000 135.000
Sum eiendeler 1.128.000 1.128.000 1.102.000 1.102.000 882.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 204.000 205.000 206.000 206.000
Sum egenkapital 305.000 305.000 306.000 307.000 308.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 822.000 822.000 795.000 795.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 1.127.000 1.101.000 1.102.000 881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Driftsresultat 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 59.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 0 0 0 0 51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 -1.000 -1.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.112.000 1.112.000 1.085.000 1.087.000 747.000
Sum anleggsmidler 1.112.000 1.112.000 1.085.000 1.087.000 747.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 -2.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 16.000 17.000 17.000 18.000
Sum omløpsmidler 16.000 16.000 17.000 15.000 135.000
Sum eiendeler 1.128.000 1.128.000 1.102.000 1.102.000 882.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 204.000 205.000 206.000 206.000
Sum egenkapital 305.000 305.000 306.000 307.000 308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 821.000 821.000 794.000 794.000 574.000
Sum kortsiktig gjeld 822.000 822.000 795.000 795.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 1.127.000 1.101.000 1.102.000 881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -806.000 -806.000 -778.000 -780.000 -439.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.3
Soliditet 27.1 27.1 27.8 27.9 34.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 7.1
Gjeldsgrad 2.7 2.7 2.6 2.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 0 -0.1 -0.1 -0.1 6.5
Signatur
27.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex