Austevoll Asfalt As
Juridisk navn:  Austevoll Asfalt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46973859
Storebøvegen 56 Storebøvegen 56 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 992952768
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/27/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bryggen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.02%
Resultat  
  
48.33%
Egenkapital  
  
318.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.442.000 12.444.000 12.436.000 11.519.000 11.797.000
Resultat: 712.000 480.000 -76.000 451.000 1.871.000
Egenkapital: 431.000 103.000 28.000 135.000 476.000
Regnskap for  Austevoll Asfalt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.442.000 12.444.000 12.436.000 11.519.000 11.797.000
Driftskostnader -11.695.000 -11.925.000 -12.489.000 -11.066.000 -9.859.000
Driftsresultat 747.000 519.000 -53.000 452.000 1.939.000
Finansinntekter 10.000 -6.000 0 11.000 38.000
Finanskostnader -46.000 -33.000 -23.000 -12.000 -105.000
Finans -36.000 -39.000 -23.000 -1.000 -67.000
Resultat før skatt 712.000 480.000 -76.000 451.000 1.871.000
Skattekostnad -183.000 -101.000 -32.000 -155.000 -608.000
Årsresultat 528.000 379.000 -108.000 296.000 1.263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 806.000 1.053.000 413.000 587.000 805.000
Sum omløpsmidler 3.190.000 1.999.000 1.104.000 1.944.000 2.475.000
Sum eiendeler 3.996.000 3.052.000 1.517.000 2.531.000 3.280.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 3.000 -72.000 35.000 376.000
Sum egenkapital 431.000 103.000 28.000 135.000 476.000
Sum langsiktig gjeld 607.000 694.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.958.000 2.255.000 1.489.000 2.396.000 2.804.000
Sum gjeld og egenkapital 3.996.000 3.052.000 1.517.000 2.531.000 3.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.432.000 12.428.000 12.436.000 11.400.000 11.797.000
Andre inntekter 9.000 16.000 0 119.000 0
Driftsinntekter 12.442.000 12.444.000 12.436.000 11.519.000 11.797.000
Varekostnad -6.204.000 -6.924.000 -6.715.000 -6.066.000 -4.887.000
Lønninger -3.328.000 -3.158.000 -3.843.000 -3.158.000 -3.453.000
Avskrivning -217.000 -77.000 -120.000 -155.000 -233.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.946.000 -1.766.000 -1.811.000 -1.687.000 -1.286.000
Driftskostnader -11.695.000 -11.925.000 -12.489.000 -11.066.000 -9.859.000
Driftsresultat 747.000 519.000 -53.000 452.000 1.939.000
Finansinntekter 10.000 -6.000 0 11.000 38.000
Finanskostnader -46.000 -33.000 -23.000 -12.000 -105.000
Finans -36.000 -39.000 -23.000 -1.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -303.000 0 -637.000 -925.000
Årsresultat 528.000 379.000 -108.000 296.000 1.263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 20.000 50.000 50.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 53.000 82.000 107.000 200.000 677.000
Driftsløsøre 641.000 792.000 31.000 46.000 57.000
Sum varige driftsmidler 693.000 874.000 138.000 245.000 734.000
Sum finansielle anleggsmidler 94.000 160.000 226.000 292.000 15.000
Sum anleggsmidler 806.000 1.053.000 413.000 587.000 805.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.473.000 1.440.000 692.000 708.000 671.000
Andre fordringer 304.000 407.000 293.000 1.053.000 1.223.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 413.000 152.000 118.000 183.000 582.000
Sum omløpsmidler 3.190.000 1.999.000 1.104.000 1.944.000 2.475.000
Sum eiendeler 3.996.000 3.052.000 1.517.000 2.531.000 3.280.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 3.000 -72.000 35.000 376.000
Sum egenkapital 431.000 103.000 28.000 135.000 476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 607.000 694.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.253.000 904.000 354.000 1.068.000 486.000
Betalbar skatt 183.000 71.000 32.000 148.000 621.000
Skyldig offentlige avgifter 841.000 656.000 610.000 79.000 253.000
Utbytte -200.000 -303.000 0 -637.000 -925.000
Annen kortsiktig gjeld 480.000 321.000 493.000 464.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 2.958.000 2.255.000 1.489.000 2.396.000 2.804.000
Sum gjeld og egenkapital 3.996.000 3.052.000 1.517.000 2.531.000 3.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 232.000 -256.000 -385.000 -452.000 -329.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.7 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.7 0.9 0.9
Soliditet 10.8 3.4 1.8 5.3 14.5
Resultatgrad 6 4.2 -0.4 3.9 16.4
Rentedekningsgrad 16.2 15.7 -2.3 38.6 18.8
Gjeldsgrad 8.3 28.6 53.2 17.7 5.9
Total kapitalrentabilitet 18.9 16.8 -3.5 18.3 60.3
Signatur
01.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex