Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Asv AS
Juridisk navn:  Austevoll Asv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181730
Nordre Eidsbøen 20 Nordre Eidsbøen 20 Fax: 56181731
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 960229452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 77
Etableringsdato: 11/22/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Helge Frosta AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.97%
Resultat  
  
-50.17%
Egenkapital  
  
-5.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.577.000 22.361.000 21.492.000 20.013.000 21.583.000
Resultat: -910.000 -606.000 -414.000 -725.000 581.000
Egenkapital: 14.331.000 15.242.000 15.848.000 16.261.000 16.987.000
Regnskap for  Austevoll Asv AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.577.000 22.361.000 21.492.000 20.013.000 21.583.000
Driftskostnader -23.350.000 -22.882.000 -21.807.000 -20.568.000 -20.770.000
Driftsresultat -774.000 -520.000 -314.000 -556.000 812.000
Finansinntekter 36.000 38.000 37.000 41.000 59.000
Finanskostnader -172.000 -124.000 -137.000 -210.000 -291.000
Finans -136.000 -86.000 -100.000 -169.000 -232.000
Resultat før skatt -910.000 -606.000 -414.000 -725.000 581.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -910.000 -606.000 -414.000 -725.000 581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.932.000 15.434.000 16.418.000 17.412.000 18.185.000
Sum omløpsmidler 8.494.000 9.925.000 9.811.000 9.173.000 9.152.000
Sum eiendeler 24.426.000 25.359.000 26.229.000 26.585.000 27.337.000
Sum opptjent egenkapital 14.231.000 15.142.000 15.748.000 16.161.000 16.887.000
Sum egenkapital 14.331.000 15.242.000 15.848.000 16.261.000 16.987.000
Sum langsiktig gjeld 5.753.000 6.143.000 6.533.000 6.923.000 7.313.000
Sum kortsiktig gjeld 4.342.000 3.975.000 3.850.000 3.401.000 3.037.000
Sum gjeld og egenkapital 24.426.000 25.360.000 26.231.000 26.585.000 27.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.581.000 14.433.000 14.287.000 13.457.000 13.208.000
Andre inntekter 7.995.000 7.929.000 7.205.000 6.557.000 8.375.000
Driftsinntekter 22.577.000 22.361.000 21.492.000 20.013.000 21.583.000
Varekostnad -617.000 -744.000 -824.000 -859.000 -883.000
Lønninger -18.379.000 -17.940.000 -16.130.000 -15.295.000 -15.458.000
Avskrivning -886.000 -1.109.000 -1.234.000 -1.213.000 -1.170.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.468.000 -3.089.000 -3.619.000 -3.201.000 -3.259.000
Driftskostnader -23.350.000 -22.882.000 -21.807.000 -20.568.000 -20.770.000
Driftsresultat -774.000 -520.000 -314.000 -556.000 812.000
Finansinntekter 36.000 38.000 37.000 41.000 59.000
Finanskostnader -172.000 -124.000 -137.000 -210.000 -291.000
Finans -136.000 -86.000 -100.000 -169.000 -232.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -910.000 -606.000 -414.000 -725.000 581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.778.000 14.260.000 14.776.000 15.291.000 15.812.000
Maskiner anlegg 475.000 427.000 650.000 1.025.000 986.000
Driftsløsøre 367.000 492.000 726.000 873.000 1.214.000
Sum varige driftsmidler 15.620.000 15.179.000 16.152.000 17.190.000 18.012.000
Sum finansielle anleggsmidler 312.000 255.000 267.000 222.000 172.000
Sum anleggsmidler 15.932.000 15.434.000 16.418.000 17.412.000 18.185.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.720.000 2.772.000 3.519.000 2.518.000 3.214.000
Andre fordringer 363.000 383.000 331.000 386.000 366.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.411.000 6.770.000 5.962.000 6.269.000 5.571.000
Sum omløpsmidler 8.494.000 9.925.000 9.811.000 9.173.000 9.152.000
Sum eiendeler 24.426.000 25.359.000 26.229.000 26.585.000 27.337.000
Sum opptjent egenkapital 14.231.000 15.142.000 15.748.000 16.161.000 16.887.000
Sum egenkapital 14.331.000 15.242.000 15.848.000 16.261.000 16.987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.753.000 6.143.000 6.533.000 6.923.000 7.313.000
Leverandørgjeld 197.000 382.000 558.000 519.000 245.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.819.000 1.573.000 1.457.000 1.211.000 1.261.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.325.000 2.020.000 1.836.000 1.671.000 1.531.000
Sum kortsiktig gjeld 4.342.000 3.975.000 3.850.000 3.401.000 3.037.000
Sum gjeld og egenkapital 24.426.000 25.360.000 26.231.000 26.585.000 27.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.152.000 5.950.000 5.961.000 5.772.000 6.115.000
Likviditetsgrad 1 2 2.5 2.5 2.7 3.0
Likviditetsgrad 2 2 2.5 2.5 2.7 3.1
Soliditet 58.7 60.1 60.4 61.2 62.1
Resultatgrad -3.4 -2.3 -1.5 -2.8 3.8
Rentedekningsgrad -4.5 -4.2 -2.3 -2.6 3.0
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.9 -1.1 -1.9 3.2
Signatur
03.11.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
03.11.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex