Austevoll Begravelsesbyrå As
Juridisk navn:  Austevoll Begravelsesbyrå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180000
Postboks 41 Nesttun Kontorsenter Storebø Fax:
5852 Bergen 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917908931
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vd Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.85%
Resultat  
  
-59.26%
Egenkapital  
  
15.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 878.000 671.000 0
Resultat: 11.000 27.000 0
Egenkapital: 52.000 45.000 24.000
Regnskap for  Austevoll Begravelsesbyrå As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 878.000 671.000 0
Driftskostnader -866.000 -644.000 0
Driftsresultat 13.000 26.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt 11.000 27.000 0
Skattekostnad -4.000 -5.000 0
Årsresultat 7.000 21.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 365.000 380.000 24.000
Sum eiendeler 365.000 380.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 21.000 0
Sum egenkapital 52.000 45.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 313.000 335.000 0
Sum gjeld og egenkapital 364.000 380.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 876.000 669.000 0
Andre inntekter 2.000 2.000 0
Driftsinntekter 878.000 671.000 0
Varekostnad -441.000 -310.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -334.000 0
Driftskostnader -866.000 -644.000 0
Driftsresultat 13.000 26.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 21.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 65.000 161.000 0
Andre fordringer 39.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 241.000 37.000 24.000
Sum omløpsmidler 365.000 380.000 24.000
Sum eiendeler 365.000 380.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 21.000 0
Sum egenkapital 52.000 45.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 74.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 124.000 98.000 0
Betalbar skatt 4.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 6.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 226.000 0
Sum kortsiktig gjeld 313.000 335.000 0
Sum gjeld og egenkapital 364.000 380.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 45.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0
Soliditet 14.2 11.8 1
Resultatgrad 1.5 3.9
Rentedekningsgrad 6.5
Gjeldsgrad 6 7.4 0
Total kapitalrentabilitet 3.6 6.8 0
Signatur
28.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex