Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Eiendom AS
Juridisk navn:  Austevoll Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180134
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 926308548
Aksjekapital: 9.369.750 NOK
Etableringsdato: 4/29/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.03%
Resultat  
  
-51.25%
Egenkapital  
  
-4.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.876.000 18.870.000 16.446.000 16.660.000 17.196.000
Resultat: 2.861.000 5.869.000 3.842.000 3.441.000 4.907.000
Egenkapital: 9.370.000 9.779.000 9.674.000 10.207.000 11.701.000
Regnskap for  Austevoll Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.876.000 18.870.000 16.446.000 16.660.000 17.196.000
Driftskostnader -11.902.000 -8.472.000 -8.239.000 -8.866.000 -8.147.000
Driftsresultat 6.974.000 10.399.000 8.207.000 7.795.000 9.048.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -4.114.000 -4.531.000 -4.367.000 -4.356.000 -4.145.000
Finans -4.113.000 -4.530.000 -4.365.000 -4.354.000 -4.142.000
Resultat før skatt 2.861.000 5.869.000 3.842.000 3.441.000 4.907.000
Skattekostnad -1.649.000 -1.581.000 -1.108.000 -1.186.000 -1.325.000
Årsresultat 1.212.000 4.288.000 2.735.000 2.255.000 3.582.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.586.000 129.116.000 131.836.000 135.823.000 137.008.000
Sum omløpsmidler 317.000 866.000 3.316.000 522.000 526.000
Sum eiendeler 122.903.000 129.982.000 135.152.000 136.345.000 137.534.000
Sum opptjent egenkapital 0 409.000 304.000 96.000 1.590.000
Sum egenkapital 9.370.000 9.779.000 9.674.000 10.207.000 11.701.000
Sum langsiktig gjeld 18.120.000 20.379.000 20.391.000 23.433.000 26.476.000
Sum kortsiktig gjeld 95.413.000 99.824.000 105.087.000 102.704.000 99.357.000
Sum gjeld og egenkapital 122.903.000 129.982.000 135.152.000 136.344.000 137.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.876.000 18.270.000 16.446.000 16.660.000 17.196.000
Andre inntekter 0 600.000 0 0 0
Driftsinntekter 18.876.000 18.870.000 16.446.000 16.660.000 17.196.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.965.000 -6.935.000 -6.906.000 -7.196.000 -6.811.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.937.000 -1.537.000 -1.333.000 -1.670.000 -1.336.000
Driftskostnader -11.902.000 -8.472.000 -8.239.000 -8.866.000 -8.147.000
Driftsresultat 6.974.000 10.399.000 8.207.000 7.795.000 9.048.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000
Finanskostnader -4.114.000 -4.531.000 -4.367.000 -4.356.000 -4.145.000
Finans -4.113.000 -4.530.000 -4.365.000 -4.354.000 -4.142.000
Konsernbidrag -6.651.000 -5.888.000 -4.268.000 -3.749.000 -4.203.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.212.000 4.288.000 2.735.000 2.255.000 3.582.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.143.000 3.805.000 3.526.000 3.211.000 3.011.000
Fast eiendom 118.438.000 125.306.000 128.305.000 132.607.000 133.992.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 118.438.000 125.306.000 128.305.000 132.607.000 133.992.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 122.586.000 129.116.000 131.836.000 135.823.000 137.008.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 244.000 2.000 0 13.000
Andre fordringer 0 335.000 3.027.000 236.000 228.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 290.000 288.000 288.000 286.000 285.000
Sum omløpsmidler 317.000 866.000 3.316.000 522.000 526.000
Sum eiendeler 122.903.000 129.982.000 135.152.000 136.345.000 137.534.000
Sum opptjent egenkapital 0 409.000 304.000 96.000 1.590.000
Sum egenkapital 9.370.000 9.779.000 9.674.000 10.207.000 11.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.120.000 20.379.000 20.391.000 23.433.000 26.476.000
Leverandørgjeld 66.000 412.000 1.977.000 380.000 245.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 267.000 0 0 28.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.080.000 99.412.000 100.080.000 99.266.000 95.994.000
Sum kortsiktig gjeld 95.413.000 99.824.000 105.087.000 102.704.000 99.357.000
Sum gjeld og egenkapital 122.903.000 129.982.000 135.152.000 136.344.000 137.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.096.000 -98.958.000 -101.771.000 -102.182.000 -98.831.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 7.6 7.5 7.2 7.5 8.5
Resultatgrad 36.9 55.1 49.9 46.8 52.6
Rentedekningsgrad 1.7 2.3 1.9 1.8 2.2
Gjeldsgrad 12.1 12.3 1 12.4 10.8
Total kapitalrentabilitet 5.7 8 6.1 5.7 6.6
Signatur
26.05.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex