Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Idrettsklubb
Juridisk navn:  Austevoll Idrettsklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97614067
Postboks 103 Austevoll Idrettsanlegg Klubbhus Kleivhaugen 2 Fax: 56184511
5393 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 976254449
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/28/1967
Foretakstype: FLI
Revisor: Advisor Revisjon AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 1.761.000
Resultat: -282.000
Egenkapital: 403.000
Regnskap for  Austevoll Idrettsklubb
Resultat 2002
Driftsinntekter 1.761.000
Driftskostnader -2.058.000
Driftsresultat -297.000
Finansinntekter 17.000
Finanskostnader -2.000
Finans 15.000
Resultat før skatt -282.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000
Sum omløpsmidler 402.000
Sum eiendeler 1.102.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 403.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 700.000
Sum gjeld og egenkapital 1.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.761.000
Varekostnad 0
Lønninger -351.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.707.000
Driftskostnader -2.058.000
Driftsresultat -297.000
Finansinntekter 17.000
Finanskostnader -2.000
Finans 15.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 700.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 402.000
Sum omløpsmidler 402.000
Sum eiendeler 1.102.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 403.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld -4.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 702.000
Sum kortsiktig gjeld 700.000
Sum gjeld og egenkapital 1.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -298.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 36.5
Resultatgrad -16.9
Rentedekningsgrad -140.0
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet -25.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex