Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Jobb & Fritid As
Juridisk navn:  Austevoll Jobb & Fritid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91804369
Eldshovden 3E Hestavika Kolbeinsvik Fax:
5252 Søreidgrend 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 916339917
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-17.5%
Egenkapital  
  
-40.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 17.000
Resultat: -47.000 -40.000 -99.000
Egenkapital: -162.000 -115.000 -75.000
Regnskap for  Austevoll Jobb & Fritid As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 17.000
Driftskostnader -47.000 -40.000 -116.000
Driftsresultat -47.000 -40.000 -99.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -47.000 -40.000 -99.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -47.000 -40.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 178.000 204.000 229.000
Sum omløpsmidler 46.000 5.000 3.000
Sum eiendeler 224.000 209.000 232.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 -140.000 -99.000
Sum egenkapital -162.000 -115.000 -75.000
Sum langsiktig gjeld 387.000 324.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 224.000 208.000 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 17.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 17.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -25.000 -25.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -15.000 -91.000
Driftskostnader -47.000 -40.000 -116.000
Driftsresultat -47.000 -40.000 -99.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -47.000 -40.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 178.000 204.000 229.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 178.000 204.000 229.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 178.000 204.000 229.000
Varebeholdning 30.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.000 4.000 1.000
Sum omløpsmidler 46.000 5.000 3.000
Sum eiendeler 224.000 209.000 232.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 -140.000 -99.000
Sum egenkapital -162.000 -115.000 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 387.000 324.000 307.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 224.000 208.000 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000 5.000 3.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet -32.3
Resultatgrad -582.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4 -2.8 -4.1
Total kapitalrentabilitet -20.9 -19.1 -42.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex