Austevoll Laksepakkeri As
Juridisk navn:  Austevoll Laksepakkeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Fax: 56181005
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 996646734
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 150
Etableringsdato: 2/28/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.92%
Resultat  
  
107.9%
Egenkapital  
  
-21.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 198.097.000 177.006.000 170.600.000 434.089.000 349.204.000
Resultat: 10.549.000 5.074.000 7.422.000 17.146.000 2.246.000
Egenkapital: 10.613.000 13.437.000 17.569.000 20.511.000 19.942.000
Regnskap for  Austevoll Laksepakkeri As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 198.097.000 177.006.000 170.600.000 434.089.000 349.204.000
Driftskostnader -186.174.000 -170.644.000 -161.972.000 -415.234.000 -345.440.000
Driftsresultat 11.924.000 6.362.000 8.627.000 18.856.000 3.764.000
Finansinntekter 7.000 19.000 26.000 33.000 15.000
Finanskostnader -1.383.000 -1.306.000 -1.231.000 -1.743.000 -1.533.000
Finans -1.376.000 -1.287.000 -1.205.000 -1.710.000 -1.518.000
Resultat før skatt 10.549.000 5.074.000 7.422.000 17.146.000 2.246.000
Skattekostnad -2.070.000 -1.136.000 -1.695.000 -4.202.000 -365.000
Årsresultat 8.479.000 3.939.000 5.728.000 12.943.000 1.882.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.025.000 46.224.000 54.368.000 65.112.000 72.137.000
Sum omløpsmidler 43.853.000 50.318.000 47.347.000 97.912.000 84.173.000
Sum eiendeler 99.878.000 96.542.000 101.715.000 163.024.000 156.310.000
Sum opptjent egenkapital 10.513.000 13.337.000 17.469.000 20.411.000 19.842.000
Sum egenkapital 10.613.000 13.437.000 17.569.000 20.511.000 19.942.000
Sum langsiktig gjeld 26.561.000 19.098.000 25.604.000 42.947.000 51.499.000
Sum kortsiktig gjeld 62.704.000 64.006.000 58.542.000 99.567.000 84.869.000
Sum gjeld og egenkapital 99.878.000 96.541.000 101.715.000 163.025.000 156.310.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 198.097.000 177.006.000 170.600.000 434.089.000 349.204.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 198.097.000 177.006.000 170.600.000 434.089.000 349.204.000
Varekostnad -46.395.000 -43.284.000 -45.023.000 -290.921.000 -232.809.000
Lønninger -78.393.000 -71.147.000 -65.726.000 -72.896.000 -66.318.000
Avskrivning -15.813.000 -14.940.000 -14.666.000 -14.899.000 -13.222.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.548.000 -41.623.000 -36.641.000 -36.937.000 -33.383.000
Driftskostnader -186.174.000 -170.644.000 -161.972.000 -415.234.000 -345.440.000
Driftsresultat 11.924.000 6.362.000 8.627.000 18.856.000 3.764.000
Finansinntekter 7.000 19.000 26.000 33.000 15.000
Finanskostnader -1.383.000 -1.306.000 -1.231.000 -1.743.000 -1.533.000
Finans -1.376.000 -1.287.000 -1.205.000 -1.710.000 -1.518.000
Konsernbidrag -11.303.000 -8.071.000 -8.669.000 -12.374.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.479.000 3.939.000 5.728.000 12.943.000 1.882.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 442.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 55.073.000 45.714.000 53.858.000 64.602.000 71.627.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 55.515.000 45.714.000 53.858.000 64.602.000 71.627.000
Sum finansielle anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Sum anleggsmidler 56.025.000 46.224.000 54.368.000 65.112.000 72.137.000
Varebeholdning 2.072.000 2.097.000 1.747.000 1.663.000 1.244.000
Kundefordringer 37.209.000 24.677.000 21.116.000 76.935.000 78.819.000
Andre fordringer 2.421.000 821.000 854.000 3.177.000 1.514.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.151.000 22.723.000 23.631.000 16.137.000 2.597.000
Sum omløpsmidler 43.853.000 50.318.000 47.347.000 97.912.000 84.173.000
Sum eiendeler 99.878.000 96.542.000 101.715.000 163.024.000 156.310.000
Sum opptjent egenkapital 10.513.000 13.337.000 17.469.000 20.411.000 19.842.000
Sum egenkapital 10.613.000 13.437.000 17.569.000 20.511.000 19.942.000
Sum avsetninger til forpliktelser 117.000 1.235.000 2.510.000 3.553.000 3.475.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.561.000 19.098.000 25.604.000 42.947.000 51.499.000
Leverandørgjeld 15.204.000 14.458.000 11.980.000 51.853.000 59.585.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.284.000 10.357.000 6.457.000 8.033.000 7.702.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.216.000 39.191.000 40.106.000 29.603.000 7.583.000
Sum kortsiktig gjeld 62.704.000 64.006.000 58.542.000 99.567.000 84.869.000
Sum gjeld og egenkapital 99.878.000 96.541.000 101.715.000 163.025.000 156.310.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.851.000 -13.688.000 -11.195.000 -1.655.000 -696.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.8 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 1 1.0
Soliditet 10.6 13.9 17.3 12.6 12.8
Resultatgrad 6 3.6 5.1 4.3 1.1
Rentedekningsgrad 8.6 4.9 7 10.8 2.5
Gjeldsgrad 8.4 6.2 4.8 6.9 6.8
Total kapitalrentabilitet 11.9 6.6 8.5 11.6 2.4
Signatur
13.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex