Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Landhandel As
Juridisk navn:  Austevoll Landhandel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98299210
Storebøvegen 209 Storebøvegen 209 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917454167
Aksjekapital: 910.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/29/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
77.55%
Egenkapital  
  
52.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 4.547.000 0 0
Resultat: -99.000 -441.000 -5.000
Egenkapital: -181.000 -382.000 59.000
Regnskap for  Austevoll Landhandel As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.547.000 0 0
Driftskostnader -4.615.000 -22.000 -5.000
Driftsresultat -67.000 -22.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -32.000 -419.000 0
Finans -32.000 -419.000 0
Resultat før skatt -99.000 -441.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -99.000 -441.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 376.000 503.000 922.000
Sum omløpsmidler 1.505.000 0 0
Sum eiendeler 1.881.000 503.000 922.000
Sum opptjent egenkapital -581.000 -482.000 -41.000
Sum egenkapital -181.000 -382.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 552.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.510.000 885.000 863.000
Sum gjeld og egenkapital 1.881.000 503.000 922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.530.000 0 0
Andre inntekter 17.000 0 0
Driftsinntekter 4.547.000 0 0
Varekostnad -2.938.000 0 0
Lønninger -961.000 0 0
Avskrivning -66.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -650.000 -22.000 -5.000
Driftskostnader -4.615.000 -22.000 -5.000
Driftsresultat -67.000 -22.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -32.000 -419.000 0
Finans -32.000 -419.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -99.000 -441.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 376.000 0 0
Sum varige driftsmidler 376.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 503.000 922.000
Sum anleggsmidler 376.000 503.000 922.000
Varebeholdning 1.989.000 0 0
Kundefordringer 54.000 0 0
Andre fordringer 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.505.000 0 0
Sum eiendeler 1.881.000 503.000 922.000
Sum opptjent egenkapital -581.000 -482.000 -41.000
Sum egenkapital -181.000 -382.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 552.000 0 0
Leverandørgjeld 785.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 68.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 657.000 885.000 863.000
Sum kortsiktig gjeld 1.510.000 885.000 863.000
Sum gjeld og egenkapital 1.881.000 503.000 922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -885.000 -863.000
Likviditetsgrad 1 1 0 0
Likviditetsgrad 2 -0.3 0 0
Soliditet -9.6 -75.9 6.4
Resultatgrad -1.5
Rentedekningsgrad -2.1 -0.1
Gjeldsgrad -11.4 -2.3 14.6
Total kapitalrentabilitet -3.6 -4.4 -0.5
Signatur
23.03.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex