Austevoll Melaks AS
Juridisk navn:  Austevoll Melaks AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55083070
Tråvik 44B Tråvik 44B Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 959473706
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 11/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjons-Partner AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.24%
Resultat  
  
713.72%
Egenkapital  
  
19.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 348.894.000 341.264.000 159.590.000 202.310.000 156.064.000
Resultat: 71.184.000 8.748.000 -21.813.000 3.320.000 1.088.000
Egenkapital: 129.333.000 108.434.000 115.641.000 126.665.000 127.627.000
Regnskap for  Austevoll Melaks AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 348.894.000 341.264.000 159.590.000 202.310.000 156.064.000
Driftskostnader -273.951.000 -331.201.000 -179.845.000 -198.656.000 -154.236.000
Driftsresultat 74.945.000 10.062.000 -20.255.000 3.654.000 1.828.000
Finansinntekter 800.000 581.000 727.000 1.068.000 803.000
Finanskostnader -4.561.000 -1.895.000 -2.286.000 -1.402.000 -1.543.000
Finans -3.761.000 -1.314.000 -1.559.000 -334.000 -740.000
Resultat før skatt 71.184.000 8.748.000 -21.813.000 3.320.000 1.088.000
Skattekostnad -11.307.000 -5.955.000 13.289.000 718.000 286.000
Årsresultat 59.877.000 2.793.000 -8.524.000 4.038.000 1.373.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.350.000 61.953.000 59.810.000 56.976.000 66.671.000
Sum omløpsmidler 424.554.000 255.700.000 149.116.000 242.881.000 190.624.000
Sum eiendeler 508.904.000 317.653.000 208.926.000 299.857.000 257.295.000
Sum opptjent egenkapital 120.344.000 99.444.000 106.651.000 117.676.000 118.638.000
Sum egenkapital 129.333.000 108.434.000 115.641.000 126.665.000 127.627.000
Sum langsiktig gjeld 77.594.000 74.351.000 54.754.000 30.517.000 42.135.000
Sum kortsiktig gjeld 301.977.000 134.868.000 38.531.000 142.675.000 87.532.000
Sum gjeld og egenkapital 508.904.000 317.652.000 208.925.000 299.857.000 257.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 348.894.000 341.264.000 159.590.000 202.130.000 155.967.000
Andre inntekter 181.000 98.000
Driftsinntekter 348.894.000 341.264.000 159.590.000 202.310.000 156.064.000
Varekostnad -225.892.000 -285.318.000 -137.264.000 -165.310.000 -133.080.000
Lønninger -9.882.000 -10.504.000 -9.059.000 -8.649.000 -8.682.000
Avskrivning -5.139.000 -4.486.000 -5.029.000 -8.442.000 -9.183.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -45.803.000 -36.734.000 -33.409.000 -16.255.000 -16.797.000
Driftskostnader -273.951.000 -331.201.000 -179.845.000 -198.656.000 -154.236.000
Driftsresultat 74.945.000 10.062.000 -20.255.000 3.654.000 1.828.000
Finansinntekter 800.000 581.000 727.000 1.068.000 803.000
Finanskostnader -4.561.000 -1.895.000 -2.286.000 -1.402.000 -1.543.000
Finans -3.761.000 -1.314.000 -1.559.000 -334.000 -740.000
Konsernbidrag -880.000 0 -979.000
Utbytte -40.000.000 -10.000.000 -1.500.000 0 0
Årsresultat 59.877.000 2.793.000 -8.524.000 4.038.000 1.373.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.692.000 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000.000 8.000.000 9.692.000 8.000.000 9.179.000
Fast eiendom 13.679.000 0 0
Maskiner anlegg 21.972.000 15.788.000 16.425.000 18.692.000
Driftsløsøre 16.000 19.000 38.000 101.000 187.000
Sum varige driftsmidler 24.114.000 16.788.000 14.692.000 17.632.000 21.675.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.236.000 37.165.000 35.426.000 31.344.000 35.818.000
Sum anleggsmidler 84.350.000 61.953.000 59.810.000 56.976.000 66.671.000
Varebeholdning 101.264.000 88.851.000 82.994.000 78.077.000 77.903.000
Kundefordringer 311.153.000 148.232.000 61.287.000 85.242.000 73.913.000
Andre fordringer 11.741.000 4.011.000 2.802.000 2.227.000 1.143.000
Sum investeringer 0 6.000
Kasse, bank 396.000 14.606.000 2.034.000 77.334.000 37.658.000
Sum omløpsmidler 424.554.000 255.700.000 149.116.000 242.881.000 190.624.000
Sum eiendeler 508.904.000 317.653.000 208.926.000 299.857.000 257.295.000
Sum opptjent egenkapital 120.344.000 99.444.000 106.651.000 117.676.000 118.638.000
Sum egenkapital 129.333.000 108.434.000 115.641.000 126.665.000 127.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.992.000 4.597.000 334.000 11.597.000 12.315.000
Gjeld til kredittinstitutt 58.149.000 4.729.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 77.594.000 74.351.000 54.754.000 30.517.000 42.135.000
Leverandørgjeld 184.337.000 120.905.000 28.010.000 135.227.000 81.185.000
Betalbar skatt 2.889.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.418.000 2.555.000 2.211.000 6.070.000 4.007.000
Utbytte -40.000.000 -10.000.000 -1.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.183.000 11.408.000 3.581.000 1.378.000 2.341.000
Sum kortsiktig gjeld 301.977.000 134.868.000 38.531.000 142.675.000 87.532.000
Sum gjeld og egenkapital 508.904.000 317.652.000 208.925.000 299.857.000 257.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.577.000 120.832.000 110.585.000 100.206.000 103.092.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 3.9 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.7 1.2 1.3
Soliditet 25.4 34.1 55.4 42.2 49.6
Resultatgrad 21.5 2.9 -12.7 1.8 1.2
Rentedekningsgrad 16.4 5.3 -8.9 2.6 1.2
Gjeldsgrad 2.9 1.9 0.8 1.4 1
Total kapitalrentabilitet 14.9 3.4 -9.3 1.6 1
Signatur
23.10.2023
2 AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex