Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Pacific As
Juridisk navn:  Austevoll Pacific As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
Alfabygget Fax: 56181003
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 986980776
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
872.51%
Egenkapital  
  
-26.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 66.621.000 -8.624.000 5.098.000 110.145.000 105.353.000
Egenkapital: 416.186.000 569.760.000 574.557.000 568.739.000 502.089.000
Regnskap for  Austevoll Pacific As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -101.000 -58.000 -192.000 -83.000 -78.000
Driftsresultat -101.000 -58.000 -192.000 -83.000 -78.000
Finansinntekter 66.729.000 21.585.000 17.926.000 110.228.000 105.432.000
Finanskostnader -8.000 -30.151.000 -12.635.000 0 0
Finans 66.721.000 -8.566.000 5.291.000 110.228.000 105.432.000
Resultat før skatt 66.621.000 -8.624.000 5.098.000 110.145.000 105.353.000
Skattekostnad -9.166.000 3.976.000 719.000 -25.853.000 -28.445.000
Årsresultat 57.455.000 -4.649.000 5.818.000 84.292.000 76.908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 680.611.000 613.882.000 622.416.000 617.327.000 523.487.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 26.000 17.641.000 1.336.000
Sum eiendeler 680.614.000 613.885.000 622.442.000 634.968.000 524.823.000
Sum opptjent egenkapital 393.627.000 547.200.000 551.997.000 546.180.000 479.529.000
Sum egenkapital 416.186.000 569.760.000 574.557.000 568.739.000 502.089.000
Sum langsiktig gjeld 50.598.000 43.832.000 47.854.000 48.574.000 22.720.000
Sum kortsiktig gjeld 213.829.000 293.000 32.000 17.656.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 680.613.000 613.884.000 622.442.000 634.969.000 524.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -58.000 -192.000 -83.000 -78.000
Driftskostnader -101.000 -58.000 -192.000 -83.000 -78.000
Driftsresultat -101.000 -58.000 -192.000 -83.000 -78.000
Finansinntekter 66.729.000 21.585.000 17.926.000 110.228.000 105.432.000
Finanskostnader -8.000 -30.151.000 -12.635.000 0 0
Finans 66.721.000 -8.566.000 5.291.000 110.228.000 105.432.000
Konsernbidrag -26.038.000 -148.000 0 0 0
Utbytte -179.961.000 0 0 -17.641.000 0
Årsresultat 57.455.000 -4.649.000 5.818.000 84.292.000 76.908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 680.611.000 613.882.000 622.416.000 617.327.000 523.487.000
Sum anleggsmidler 680.611.000 613.882.000 622.416.000 617.327.000 523.487.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 26.000 17.641.000 1.336.000
Sum eiendeler 680.614.000 613.885.000 622.442.000 634.968.000 524.823.000
Sum opptjent egenkapital 393.627.000 547.200.000 551.997.000 546.180.000 479.529.000
Sum egenkapital 416.186.000 569.760.000 574.557.000 568.739.000 502.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.250.000 43.832.000 47.854.000 48.574.000 22.720.000
Gjeld til kredittinstitutt 33.816.000 293.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.598.000 43.832.000 47.854.000 48.574.000 22.720.000
Leverandørgjeld 53.000 0 32.000 15.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -179.961.000 0 0 -17.641.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 213.829.000 293.000 32.000 17.656.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 680.613.000 613.884.000 622.442.000 634.969.000 524.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -213.826.000 -290.000 -6.000 -15.000 1.322.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.8 1.0 95.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0.8 1.0 95.5
Soliditet 61.1 92.8 92.3 89.6 95.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -12.6
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.8 3.5 2.8 17.3 20.1
Signatur
13.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex