Austevoll Rørteknikk As
Juridisk navn:  Austevoll Rørteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183000
Nordeide 101 Nordeide 101 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997268458
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 7/31/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.66%
Resultat  
  
-115.31%
Egenkapital  
  
-3.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.351.000 28.340.000 29.316.000 8.529.000 821.000
Resultat: -358.000 2.339.000 -2.570.000 -857.000 -1.034.000
Egenkapital: 3.348.000 3.458.000 1.684.000 3.690.000 87.000
Regnskap for  Austevoll Rørteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.351.000 28.340.000 29.316.000 8.529.000 821.000
Driftskostnader -21.621.000 -25.897.000 -31.739.000 -9.358.000 -1.586.000
Driftsresultat -270.000 2.443.000 -2.422.000 -829.000 -765.000
Finansinntekter 23.000 0 36.000 2.000 0
Finanskostnader -111.000 -104.000 -183.000 -30.000 -269.000
Finans -88.000 -104.000 -147.000 -28.000 -269.000
Resultat før skatt -358.000 2.339.000 -2.570.000 -857.000 -1.034.000
Skattekostnad 249.000 -566.000 564.000 460.000 -68.000
Årsresultat -109.000 1.774.000 -2.006.000 -397.000 -1.102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.843.000 1.042.000 1.615.000 1.226.000 0
Sum omløpsmidler 6.491.000 10.640.000 6.252.000 7.330.000 697.000
Sum eiendeler 11.334.000 11.682.000 7.867.000 8.556.000 697.000
Sum opptjent egenkapital 1.664.000 1.774.000 0 0 -313.000
Sum egenkapital 3.348.000 3.458.000 1.684.000 3.690.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 753.000 1.000.000 1.500.000 104.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 7.232.000 7.224.000 4.683.000 4.762.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 11.333.000 11.682.000 7.867.000 8.556.000 697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.409.000 27.964.000 29.316.000 8.529.000 415.000
Andre inntekter -58.000 375.000 1.000 0 406.000
Driftsinntekter 21.351.000 28.340.000 29.316.000 8.529.000 821.000
Varekostnad -10.189.000 -13.385.000 -16.944.000 -4.337.000 -414.000
Lønninger -6.651.000 -8.093.000 -10.222.000 -3.048.000 0
Avskrivning -151.000 -117.000 -110.000 -31.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.630.000 -4.302.000 -4.463.000 -1.942.000 -1.172.000
Driftskostnader -21.621.000 -25.897.000 -31.739.000 -9.358.000 -1.586.000
Driftsresultat -270.000 2.443.000 -2.422.000 -829.000 -765.000
Finansinntekter 23.000 0 36.000 2.000 0
Finanskostnader -111.000 -104.000 -183.000 -30.000 -269.000
Finans -88.000 -104.000 -147.000 -28.000 -269.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -109.000 1.774.000 -2.006.000 -397.000 -1.102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.750.000 353.000 919.000 355.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 467.000 397.000 370.000 479.000 0
Sum varige driftsmidler 467.000 397.000 370.000 479.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 625.000 292.000 327.000 392.000 0
Sum anleggsmidler 4.843.000 1.042.000 1.615.000 1.226.000 0
Varebeholdning 2.029.000 2.268.000 2.401.000 880.000 0
Kundefordringer 2.690.000 4.382.000 3.481.000 5.049.000 27.000
Andre fordringer 1.480.000 1.560.000 109.000 197.000 619.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 292.000 2.431.000 261.000 1.204.000 52.000
Sum omløpsmidler 6.491.000 10.640.000 6.252.000 7.330.000 697.000
Sum eiendeler 11.334.000 11.682.000 7.867.000 8.556.000 697.000
Sum opptjent egenkapital 1.664.000 1.774.000 0 0 -313.000
Sum egenkapital 3.348.000 3.458.000 1.684.000 3.690.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 253.000 0 0 0 105.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.611.000 0 1.323.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 753.000 1.000.000 1.500.000 104.000 328.000
Leverandørgjeld 2.650.000 3.168.000 1.490.000 2.067.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 199.000
Skyldig offentlige avgifter 654.000 1.905.000 720.000 1.234.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.317.000 2.152.000 1.150.000 1.461.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 7.232.000 7.224.000 4.683.000 4.762.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 11.333.000 11.682.000 7.867.000 8.556.000 697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -741.000 3.416.000 1.569.000 2.568.000 415.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.5 1.3 1.5 2.5
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2 0.8 1.4 2.5
Soliditet 29.5 29.6 21.4 43.1 12.5
Resultatgrad -1.3 8.6 -8.3 -9.7 -93.2
Rentedekningsgrad -2.4 23.5 -13.2 -27.6 -2.8
Gjeldsgrad 2.4 2.4 3.7 1.3 7.0
Total kapitalrentabilitet -2.2 20.9 -30.3 -9.7 -109.8
Signatur
11.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.10.2016
PROKURA
VÅGEN FRODE MIKAL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex