Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Sea Organic As
Juridisk navn:  Austevoll Sea Organic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90519649
C/O Frode Mikal Vågen Beinskrokhaugen 24 Nordre Vik Fax:
5394 Kolbeinsvik 5396 Vestre Vinnesvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 817608442
Aksjekapital: 70.000 NOK
Etableringsdato: 8/3/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-137.5%
Egenkapital  
  
-950%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -19.000 -8.000 -19.000
Egenkapital: -21.000 -2.000 5.000
Regnskap for  Austevoll Sea Organic As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -8.000 -19.000
Driftsresultat -18.000 -8.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -19.000 -8.000 -19.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -19.000 -8.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -27.000 -19.000
Sum egenkapital -21.000 -2.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -8.000 -19.000
Driftskostnader -18.000 -8.000 -19.000
Driftsresultat -18.000 -8.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -19.000 -8.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -27.000 -19.000
Sum egenkapital -21.000 -2.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 0 1.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 -3.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0
Soliditet - 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - 0
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
10.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
VÅGEN FRODE MIKAL
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
25.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex