Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Austevoll Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Austevoll Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55080000
Fax: 55080001
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 957533795
Aksjekapital: 1.410.058 NOK
Etableringsdato: 2/21/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-42.11%
Egenkapital  
  
-8.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -27.000 -19.000 -48.000 -1.556.000 -16.000
Egenkapital: -337.000 -310.000 -291.000 -243.000 1.313.000
Regnskap for  Austevoll Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -19.000 -18.000 -43.000 -16.000
Driftsresultat -27.000 -19.000 -18.000 -43.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -30.000 -1.513.000 0
Finans 0 0 -30.000 -1.513.000 0
Resultat før skatt -27.000 -19.000 -48.000 -1.556.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -19.000 -48.000 -1.556.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 60.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 4.000 49.000 1.510.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 4.000 79.000 1.570.000
Sum opptjent egenkapital -1.747.000 -1.720.000 -1.701.000 -1.653.000 -97.000
Sum egenkapital -337.000 -310.000 -291.000 -243.000 1.313.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 340.000 314.000 295.000 323.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 4.000 4.000 80.000 1.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -19.000 -18.000 -43.000 -16.000
Driftskostnader -27.000 -19.000 -18.000 -43.000 -16.000
Driftsresultat -27.000 -19.000 -18.000 -43.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -30.000 -1.513.000 0
Finans 0 0 -30.000 -1.513.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -19.000 -48.000 -1.556.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 60.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 30.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 27.000 1.501.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 4.000 22.000 9.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 4.000 49.000 1.510.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 4.000 79.000 1.570.000
Sum opptjent egenkapital -1.747.000 -1.720.000 -1.701.000 -1.653.000 -97.000
Sum egenkapital -337.000 -310.000 -291.000 -243.000 1.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 340.000 314.000 295.000 323.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 314.000 295.000 323.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 4.000 4.000 80.000 1.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -337.000 -311.000 -291.000 -274.000 1.252.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.2 5.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.2 5.9
Soliditet -11233.3 -303.8 83.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 0.0
Gjeldsgrad -1.3 0.2
Total kapitalrentabilitet -53.8 -1.0
Signatur
04.11.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
04.11.2013
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex