Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autoguard AS
Juridisk navn:  Autoguard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55392900
Hellesøyneset 12 Hellesøyneset 12 Fax: 55392901
5334 Hellesøy 5334 Hellesøy
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 954080617
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: protect as
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.18%
Egenkapital  
  
-2.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -11.000 -16.000 14.000 24.000
Egenkapital: 545.000 559.000 570.000 586.000 772.000
Regnskap for  Autoguard AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -14.000 -18.000 -14.000 -24.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 -18.000 -14.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 29.000 48.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 29.000 48.000
Resultat før skatt -13.000 -11.000 -16.000 14.000 24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -11.000 -16.000 14.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 540.000 754.000 768.000 783.000 2.569.000
Sum eiendeler 545.000 759.000 770.000 785.000 2.571.000
Sum opptjent egenkapital 445.000 459.000 470.000 486.000 672.000
Sum egenkapital 545.000 559.000 570.000 586.000 772.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 200.000 200.000 200.000 1.800.000
Sum gjeld og egenkapital 545.000 759.000 770.000 786.000 2.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -14.000 -18.000 -14.000 -24.000
Driftskostnader -14.000 -14.000 -18.000 -14.000 -24.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 -18.000 -14.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 29.000 48.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 29.000 48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 -1.800.000
Årsresultat -13.000 -11.000 -16.000 14.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 2.000 2.000
Andre fordringer 446.000 446.000 446.000 446.000 446.000
Sum investeringer 0 0 0 0 81.000
Kasse, bank 94.000 307.000 319.000 334.000 2.040.000
Sum omløpsmidler 540.000 754.000 768.000 783.000 2.569.000
Sum eiendeler 545.000 759.000 770.000 785.000 2.571.000
Sum opptjent egenkapital 445.000 459.000 470.000 486.000 672.000
Sum egenkapital 545.000 559.000 570.000 586.000 772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 -1.800.000
Annen kortsiktig gjeld 0 200.000 200.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 200.000 200.000 200.000 1.800.000
Sum gjeld og egenkapital 545.000 759.000 770.000 786.000 2.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 540.000 554.000 568.000 583.000 769.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.8 3.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0 3.8 3.8 4.0 1.5
Soliditet 1 73.6 7 74.6 30.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 0.4 0.3 2.3
Total kapitalrentabilitet -2.4 -1.6 -2.1 1.9 0.9
Signatur
12.02.2013
STYRETS FORMANN ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex