Automax Invest AS
Juridisk navn:  Automax Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55105725
Søvikhaugen 18 Søvikhaugen 18 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990300151
Aksjekapital: 1.412.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørge Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.4%
Resultat  
  
61.64%
Egenkapital  
  
6.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 248.000 247.000 232.000 253.000 254.000
Resultat: 118.000 73.000 11.000 62.000 93.000
Egenkapital: 1.569.000 1.478.000 1.423.000 1.413.000 1.351.000
Regnskap for  Automax Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 248.000 247.000 232.000 253.000 254.000
Driftskostnader -63.000 -104.000 -143.000 -89.000 -54.000
Driftsresultat 185.000 143.000 89.000 164.000 200.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -70.000 -78.000 -102.000 -108.000
Finans -66.000 -70.000 -78.000 -102.000 -108.000
Resultat før skatt 118.000 73.000 11.000 62.000 93.000
Skattekostnad -27.000 -17.000 0 0 0
Årsresultat 91.000 55.000 10.000 62.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.172.000 3.172.000 3.172.000 3.172.000 3.172.000
Sum omløpsmidler 15.000 31.000 67.000 43.000 64.000
Sum eiendeler 3.187.000 3.203.000 3.239.000 3.215.000 3.236.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 66.000 11.000 1.000 -61.000
Sum egenkapital 1.569.000 1.478.000 1.423.000 1.413.000 1.351.000
Sum langsiktig gjeld 1.591.000 1.708.000 1.816.000 1.789.000 1.871.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 17.000 0 14.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 3.187.000 3.203.000 3.239.000 3.216.000 3.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 248.000 247.000 232.000 253.000 254.000
Driftsinntekter 248.000 247.000 232.000 253.000 254.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -104.000 -143.000 -89.000 -54.000
Driftskostnader -63.000 -104.000 -143.000 -89.000 -54.000
Driftsresultat 185.000 143.000 89.000 164.000 200.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -70.000 -78.000 -102.000 -108.000
Finans -66.000 -70.000 -78.000 -102.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 91.000 55.000 10.000 62.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.172.000 3.172.000 3.172.000 3.172.000 3.172.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.172.000 3.172.000 3.172.000 3.172.000 3.172.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.172.000 3.172.000 3.172.000 3.172.000 3.172.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 0 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 30.000 67.000 33.000 54.000
Sum omløpsmidler 15.000 31.000 67.000 43.000 64.000
Sum eiendeler 3.187.000 3.203.000 3.239.000 3.215.000 3.236.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 66.000 11.000 1.000 -61.000
Sum egenkapital 1.569.000 1.478.000 1.423.000 1.413.000 1.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.591.000 1.708.000 1.816.000 1.789.000 1.871.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 27.000 17.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 14.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 17.000 0 14.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 3.187.000 3.203.000 3.239.000 3.216.000 3.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 14.000 67.000 29.000 50.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.8 3.1 4.6
Likviditetsgrad 2 0.6 1.8 0 3.1 4.6
Soliditet 49.2 46.1 43.9 43.9 41.7
Resultatgrad 74.6 57.9 38.4 64.8 78.7
Rentedekningsgrad 2.8 2 1.1 1.6 1.9
Gjeldsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.8 4.5 2.7 5.1 6.2
Signatur
02.01.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex