Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Autorisert Regnskapsfører Finn Talsethagen
Juridisk navn:  Autorisert Regnskapsfører Finn Talsethagen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95168820
Måkeveien 1B Måkeveien 1B Fax:
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 988851922
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/9/2005
Foretakstype: ENK
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
3.23%
Resultat  
  
-0.17%
Egenkapital  
  
43.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 767.000 743.000 734.000 725.000 620.000
Resultat: 579.000 580.000 581.000 573.000 438.000
Egenkapital: 141.000 98.000 58.000 85.000 34.000
Regnskap for  Autorisert Regnskapsfører Finn Talsethagen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 767.000 743.000 734.000 725.000 620.000
Driftskostnader -187.000 -160.000 -149.000 -145.000 -179.000
Driftsresultat 580.000 582.000 586.000 581.000 441.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -8.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -5.000 -8.000 -3.000
Resultat før skatt 579.000 580.000 581.000 573.000 438.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 579.000 580.000 581.000 573.000 438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 163.000 132.000 84.000 140.000 85.000
Sum eiendeler 163.000 132.000 84.000 140.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 98.000 58.000 85.000 34.000
Sum egenkapital 141.000 98.000 58.000 85.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 34.000 26.000 55.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 132.000 84.000 140.000 85.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 761.000 757.000 731.000 719.000 616.000
Andre inntekter 6.000 -14.000 3.000 6.000 5.000
Driftsinntekter 767.000 743.000 734.000 725.000 620.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -34.000 -23.000 -19.000 -17.000 -18.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -137.000 -130.000 -128.000 -161.000
Driftskostnader -187.000 -160.000 -149.000 -145.000 -179.000
Driftsresultat 580.000 582.000 586.000 581.000 441.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -5.000 -8.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -5.000 -8.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 579.000 580.000 581.000 573.000 438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 149.000 115.000 72.000 132.000 65.000
Andre fordringer 3.000 3.000 1.000 1.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 14.000 11.000 7.000 16.000
Sum omløpsmidler 163.000 132.000 84.000 140.000 85.000
Sum eiendeler 163.000 132.000 84.000 140.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 98.000 58.000 85.000 34.000
Sum egenkapital 141.000 98.000 58.000 85.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 21.000 5.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 13.000 22.000 55.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 34.000 26.000 55.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 132.000 84.000 140.000 85.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 141.000 98.000 58.000 85.000 34.000
Likviditetsgrad 1 7.4 3.9 3.2 2.5 1.7
Likviditetsgrad 2 7.4 3.9 3.2 2.6 1.7
Soliditet 86.5 74.2 6 60.7 40.0
Resultatgrad 75.6 78.3 79.8 80.1 71.1
Rentedekningsgrad 2 2 117.2 72.6 147.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 355.8 440.9 697.6 415.0 518.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex