Avaldsnes Bilverksted AS
Juridisk navn:  Avaldsnes Bilverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52845390
Postboks 112 Visnesvegen 107 Fax: 52845395
4299 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 977052041
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/10/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.88%
Resultat  
  
93.12%
Egenkapital  
  
25.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.185.000 8.514.000 8.716.000 9.192.000 8.974.000
Resultat: 842.000 436.000 359.000 994.000 83.000
Egenkapital: 2.165.000 1.723.000 1.548.000 1.356.000 829.000
Regnskap for  Avaldsnes Bilverksted AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.185.000 8.514.000 8.716.000 9.192.000 8.974.000
Driftskostnader -8.299.000 -8.027.000 -8.297.000 -8.135.000 -8.879.000
Driftsresultat 886.000 488.000 419.000 1.057.000 95.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 11.000 82.000
Finanskostnader -45.000 -53.000 -61.000 -74.000 -93.000
Finans -43.000 -52.000 -60.000 -63.000 -11.000
Resultat før skatt 842.000 436.000 359.000 994.000 83.000
Skattekostnad -200.000 -111.000 -97.000 -317.000 -24.000
Årsresultat 642.000 325.000 262.000 677.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.253.000 2.127.000 2.150.000 2.179.000 2.253.000
Sum omløpsmidler 2.585.000 2.287.000 2.085.000 2.209.000 1.418.000
Sum eiendeler 4.838.000 4.414.000 4.235.000 4.388.000 3.671.000
Sum opptjent egenkapital 2.065.000 1.623.000 1.448.000 1.256.000 729.000
Sum egenkapital 2.165.000 1.723.000 1.548.000 1.356.000 829.000
Sum langsiktig gjeld 1.180.000 1.365.000 1.549.000 1.672.000 1.835.000
Sum kortsiktig gjeld 1.491.000 1.326.000 1.137.000 1.360.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 4.836.000 4.414.000 4.234.000 4.388.000 3.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.178.000 8.464.000 8.704.000 9.192.000 8.916.000
Andre inntekter 8.000 50.000 11.000 0 59.000
Driftsinntekter 9.185.000 8.514.000 8.716.000 9.192.000 8.974.000
Varekostnad -3.266.000 -3.134.000 -3.227.000 -3.271.000 -3.682.000
Lønninger -3.524.000 -3.397.000 -3.423.000 -3.328.000 -3.609.000
Avskrivning -39.000 -37.000 -63.000 -64.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.470.000 -1.459.000 -1.584.000 -1.472.000 -1.518.000
Driftskostnader -8.299.000 -8.027.000 -8.297.000 -8.135.000 -8.879.000
Driftsresultat 886.000 488.000 419.000 1.057.000 95.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 11.000 82.000
Finanskostnader -45.000 -53.000 -61.000 -74.000 -93.000
Finans -43.000 -52.000 -60.000 -63.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -150.000 -70.000 -150.000 -20.000
Årsresultat 642.000 325.000 262.000 677.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 80.000 85.000 71.000 58.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 170.000 40.000 76.000 119.000 183.000
Sum varige driftsmidler 170.000 40.000 76.000 119.000 183.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.003.000 2.003.000 2.003.000 2.003.000 2.003.000
Sum anleggsmidler 2.253.000 2.127.000 2.150.000 2.179.000 2.253.000
Varebeholdning 334.000 284.000 272.000 291.000 261.000
Kundefordringer 329.000 515.000 362.000 492.000 413.000
Andre fordringer 76.000 126.000 83.000 95.000 192.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.845.000 1.361.000 1.368.000 1.331.000 553.000
Sum omløpsmidler 2.585.000 2.287.000 2.085.000 2.209.000 1.418.000
Sum eiendeler 4.838.000 4.414.000 4.235.000 4.388.000 3.671.000
Sum opptjent egenkapital 2.065.000 1.623.000 1.448.000 1.256.000 729.000
Sum egenkapital 2.165.000 1.723.000 1.548.000 1.356.000 829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.180.000 1.365.000 1.549.000 1.672.000 1.835.000
Leverandørgjeld 328.000 332.000 271.000 229.000 325.000
Betalbar skatt 195.000 125.000 111.000 306.000 0
Skyldig offentlige avgifter 377.000 314.000 333.000 355.000 321.000
Utbytte -200.000 -150.000 -70.000 -150.000 -20.000
Annen kortsiktig gjeld 391.000 405.000 353.000 319.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 1.491.000 1.326.000 1.137.000 1.360.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 4.836.000 4.414.000 4.234.000 4.388.000 3.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.094.000 961.000 948.000 849.000 410.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.8 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.2
Soliditet 44.8 3 36.6 30.9 22.6
Resultatgrad 9.6 5.7 4.8 11.5 1.1
Rentedekningsgrad 19.7 9.2 6.9 14.4 1.9
Gjeldsgrad 1.2 1.6 1.7 2.2 3.4
Total kapitalrentabilitet 18.4 11.1 9.9 24.3 4.8
Signatur
29.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex