Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avalia As
Juridisk navn:  Avalia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95407878
C/O Sk Eiendom As Postboks 2646 Solli Hammerstadkollen 1 Fax:
0203 Oslo 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 913515595
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/7/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nye Glommen Revisjon As
Regnskapsfører: Sk Eiendom As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.14%
Resultat  
  
137.5%
Egenkapital  
  
4.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.184.000 3.673.000 3.054.000 335.000
Resultat: 19.000 8.000 198.000 192.000
Egenkapital: 321.000 307.000 302.000 170.000
Regnskap for  Avalia As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.184.000 3.673.000 3.054.000 335.000
Driftskostnader -5.157.000 -3.661.000 -2.803.000 -143.000
Driftsresultat 27.000 12.000 251.000 192.000
Finansinntekter 7.000 5.000 4.000 0
Finanskostnader -14.000 -9.000 -57.000 0
Finans -7.000 -4.000 -53.000 0
Resultat før skatt 19.000 8.000 198.000 192.000
Skattekostnad -4.000 -3.000 -66.000 -52.000
Årsresultat 14.000 5.000 132.000 140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 949.000 642.000 878.000 273.000
Sum eiendeler 949.000 642.000 878.000 273.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 277.000 272.000 140.000
Sum egenkapital 321.000 307.000 302.000 170.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 627.000 335.000 575.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 642.000 877.000 273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.184.000 3.673.000 3.054.000 335.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.184.000 3.673.000 3.054.000 335.000
Varekostnad 0 0 -25.000 0
Lønninger -1.493.000 -1.442.000 -351.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.664.000 -2.219.000 -2.427.000 -143.000
Driftskostnader -5.157.000 -3.661.000 -2.803.000 -143.000
Driftsresultat 27.000 12.000 251.000 192.000
Finansinntekter 7.000 5.000 4.000 0
Finanskostnader -14.000 -9.000 -57.000 0
Finans -7.000 -4.000 -53.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 5.000 132.000 140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 673.000 350.000 506.000 155.000
Andre fordringer 0 1.000 0 0
Sum investeringer 100.000 100.000 0 0
Kasse, bank 176.000 192.000 371.000 118.000
Sum omløpsmidler 949.000 642.000 878.000 273.000
Sum eiendeler 949.000 642.000 878.000 273.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 277.000 272.000 140.000
Sum egenkapital 321.000 307.000 302.000 170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 86.000 36.000 9.000 1.000
Betalbar skatt 4.000 3.000 66.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 250.000 160.000 463.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 287.000 136.000 37.000 0
Sum kortsiktig gjeld 627.000 335.000 575.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 948.000 642.000 877.000 273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 322.000 307.000 303.000 170.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.5 2.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 1.6 2.7
Soliditet 33.9 47.8 34.4 62.3
Resultatgrad 0.5 0.3 8.2 57.3
Rentedekningsgrad 1.9 1.3 4.5
Gjeldsgrad 2 1.1 1.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.6 2.6 29.1 70.3
Signatur
04.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex