Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Avance As
Juridisk navn:  Avance As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93213917
Astronomvegen 45 Astronomvegen 45 Fax:
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 998724570
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 8/12/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-98.99%
Egenkapital  
  
0.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 13.000 1.292.000 3.000 -8.000 1.000
Egenkapital: 1.585.000 1.572.000 280.000 277.000 288.000
Regnskap for  Avance As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -9.000 0
Driftsresultat 0 0 0 -9.000 0
Finansinntekter 13.000 1.292.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 1.292.000 3.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 13.000 1.292.000 3.000 -8.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 1.292.000 3.000 -8.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.016.000 1.493.000 201.000 201.000 226.000
Sum omløpsmidler 569.000 79.000 146.000 116.000 65.000
Sum eiendeler 1.585.000 1.572.000 347.000 317.000 291.000
Sum opptjent egenkapital 1.285.000 1.272.000 -20.000 -23.000 -12.000
Sum egenkapital 1.585.000 1.572.000 280.000 277.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 67.000 40.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.585.000 1.572.000 347.000 317.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -9.000 0
Driftskostnader 0 0 0 -9.000 0
Driftsresultat 0 0 0 -9.000 0
Finansinntekter 13.000 1.292.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 1.292.000 3.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 1.292.000 3.000 -8.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.016.000 1.493.000 201.000 201.000 226.000
Sum anleggsmidler 1.016.000 1.493.000 201.000 201.000 226.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 72.000 144.000 87.000 0
Sum investeringer 410.000 0 0 0 0
Kasse, bank 159.000 7.000 1.000 29.000 65.000
Sum omløpsmidler 569.000 79.000 146.000 116.000 65.000
Sum eiendeler 1.585.000 1.572.000 347.000 317.000 291.000
Sum opptjent egenkapital 1.285.000 1.272.000 -20.000 -23.000 -12.000
Sum egenkapital 1.585.000 1.572.000 280.000 277.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 67.000 40.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 67.000 40.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 1.585.000 1.572.000 347.000 317.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 569.000 79.000 79.000 76.000 63.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.9 32.5
Likviditetsgrad 2 0 0 2.2 2.9 32.6
Soliditet 1 1 80.7 87.4 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 82.2 0.9 -2.2 0.3
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex