Avance Gas AS
Juridisk navn:  Avance Gas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22004800
Postboks 1327 Vika Bryggegata 3 Fax: 22807581
0112 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991718133
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/3/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Regnskapsfabrikken As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.15%
Resultat  
  
-8.56%
Egenkapital  
  
15.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.434.000 30.632.000 30.219.000 44.269.000 42.633.000
Resultat: 1.592.000 1.741.000 1.536.000 2.142.000 1.788.000
Egenkapital: 8.872.000 7.676.000 6.378.000 5.299.000 3.761.000
Regnskap for  Avance Gas AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.434.000 30.632.000 30.219.000 44.269.000 42.633.000
Driftskostnader -31.848.000 -28.898.000 -28.687.000 -42.127.000 -40.846.000
Driftsresultat 1.585.000 1.733.000 1.531.000 2.142.000 1.786.000
Finansinntekter 11.000 10.000 10.000 16.000 17.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -6.000 -17.000 -15.000
Finans 7.000 8.000 4.000 -1.000 2.000
Resultat før skatt 1.592.000 1.741.000 1.536.000 2.142.000 1.788.000
Skattekostnad -395.000 -443.000 -457.000 -603.000 -524.000
Årsresultat 1.197.000 1.298.000 1.078.000 1.539.000 1.264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 874.000 1.503.000 4.551.000 2.393.000 2.862.000
Sum omløpsmidler 16.265.000 10.644.000 5.497.000 11.635.000 5.606.000
Sum eiendeler 17.139.000 12.147.000 10.048.000 14.028.000 8.468.000
Sum opptjent egenkapital 8.732.000 7.536.000 6.238.000 5.159.000 3.621.000
Sum egenkapital 8.872.000 7.676.000 6.378.000 5.299.000 3.761.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 21.000 58.000 3.663.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 8.263.000 4.451.000 3.612.000 5.066.000 4.630.000
Sum gjeld og egenkapital 17.139.000 12.148.000 10.048.000 14.028.000 8.468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.428.000 30.632.000 30.219.000 44.269.000 42.633.000
Andre inntekter 6.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 33.434.000 30.632.000 30.219.000 44.269.000 42.633.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.515.000 -17.901.000 -15.805.000 -19.519.000 -25.682.000
Avskrivning -243.000 -478.000 -471.000 -476.000 -212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.090.000 -10.519.000 -12.411.000 -22.132.000 -14.952.000
Driftskostnader -31.848.000 -28.898.000 -28.687.000 -42.127.000 -40.846.000
Driftsresultat 1.585.000 1.733.000 1.531.000 2.142.000 1.786.000
Finansinntekter 11.000 10.000 10.000 16.000 17.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -6.000 -17.000 -15.000
Finans 7.000 8.000 4.000 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.197.000 1.298.000 1.078.000 1.539.000 1.264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 874.000 1.468.000 1.946.000 2.358.000 2.862.000
Sum varige driftsmidler 874.000 1.468.000 1.946.000 2.358.000 2.862.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 35.000 2.605.000 35.000 0
Sum anleggsmidler 874.000 1.503.000 4.551.000 2.393.000 2.862.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.710.000 2.654.000 1.566.000 703.000 233.000
Andre fordringer 1.022.000 651.000 803.000 792.000 1.304.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.533.000 7.338.000 3.128.000 10.140.000 3.030.000
Sum omløpsmidler 16.265.000 10.644.000 5.497.000 11.635.000 5.606.000
Sum eiendeler 17.139.000 12.147.000 10.048.000 14.028.000 8.468.000
Sum opptjent egenkapital 8.732.000 7.536.000 6.238.000 5.159.000 3.621.000
Sum egenkapital 8.872.000 7.676.000 6.378.000 5.299.000 3.761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 21.000 58.000 77.000 77.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 51.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 21.000 58.000 3.663.000 77.000
Leverandørgjeld 1.665.000 108.000 777.000 1.544.000 1.128.000
Betalbar skatt 412.000 480.000 477.000 603.000 447.000
Skyldig offentlige avgifter 1.297.000 1.182.000 1.054.000 1.406.000 1.212.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.889.000 2.629.000 1.304.000 1.513.000 1.844.000
Sum kortsiktig gjeld 8.263.000 4.451.000 3.612.000 5.066.000 4.630.000
Sum gjeld og egenkapital 17.139.000 12.148.000 10.048.000 14.028.000 8.468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.002.000 6.193.000 1.885.000 6.569.000 976.000
Likviditetsgrad 1 2 2.4 1.5 2.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2 2.4 1.5 2.3 1.3
Soliditet 51.8 63.2 63.5 37.8 44.4
Resultatgrad 4.7 5.7 5.1 4.8 4.2
Rentedekningsgrad 396.3 866.5 255.2 1 120.2
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.6 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.3 14.3 15.3 15.4 21.3
Signatur
12.02.2010
STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex