Avance Holding As
Juridisk navn:  Avance Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grinda 27 Grinda 27 Fax:
5379 Steinsland 5379 Steinsland
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 921267037
Aksjekapital: 40.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/9/2018 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 167.000
Resultat: 84.000
Egenkapital: 162.000
Regnskap for  Avance Holding As
Resultat 2019
Driftsinntekter 167.000
Driftskostnader -83.000
Driftsresultat 84.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 84.000
Skattekostnad -18.000
Årsresultat 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 210.000
Sum opptjent egenkapital 127.000
Sum egenkapital 162.000
Sum langsiktig gjeld 37.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000
Sum gjeld og egenkapital 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 167.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 167.000
Varekostnad 0
Lønninger -12.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -71.000
Driftskostnader -83.000
Driftsresultat 84.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 210.000
Sum anleggsmidler 210.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 210.000
Sum opptjent egenkapital 127.000
Sum egenkapital 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 37.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 33.000
Skyldig offentlige avgifter -1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld -20.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000
Sum gjeld og egenkapital 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 76.8
Resultatgrad 50.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 39.8
Signatur
22.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex